KUULUTUKSET 2019

VIREILLÄOLOKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI 

LIITE

4.6.2019

Fingrid Oyj ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, jätteen ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen. TUUDno-2018-1711.

Nurmijärvi (pdf)
28.5.2019

Seepsula Oy maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus Senkkerin kiviainesalue. TUUDno-2017-1172.

Tuusula (pdf)
27.3.2019

ASM Kiviainespalvelu Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus sekä ylijäämamaan hyödyntäminen. TUUDno-2018-1042.

Nurmijärvi (pdf)
5.3.2019

Seepsula Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue. TUUDno-2017-1172.

Tuusula (pdf)
18.2.2019

Järvenpään Blues – Jazz Diggarit ry, ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. TUUDno-2019-220

Järvenpää (pdf)
14.2.2019 Rudus Oy, hakemus betonituotetehtaan ympäristöluvan muuttamiseksi. TUUDno-2018-984. Nurmijärvi (pdf)
7.2.2019 Seepsula Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus. TUUDno-2017-366. Tuusula (pdf)
6.2.2019 Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy, ympäristöluvan muuttaminen, hulevesien johtaminen ja aloituslupa sekä jätteen ammattimainen käsittely. TUUDno-2018-311. Järvenpää (pdf)
29.1.2019 NCC Industry Oy, ympäristö-ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemukset, louhinta, murskaus ja maa-aineksen ottaminen. Ohkolan tuotantoalue. TUUDno-2017-1174 Mäntsälä (pdf)
15.1.2019 Helsingin Moottorikerho Ry:n maastoliikennelupahakemus Päijänteen ympäriajokilpailulle vuonna 2019. TUUDno-2019-90. Mäntsälä (pdf)
14.1.2019 YIT Suomi Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Pohjoinen liittymä. TUUDno-2017-1296. Mäntsälä (pdf)

 

PÄÄTÖSKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS 

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI

LIITE

21.8.2019 ASM Kiviainespalvelu Oy, ympäristölupa ja maa-aineslupa sekä aloituslupa, Metsä-Tuomelan alue. TUUDno-2018-1042. Nurmijärvi (pdf)
30.4.2019 Purkupiha Oy, tilapäistä melua aiheuttava toiminta, ympäristönsuojelulain 118§:n mukainen ilmoitus. TUUDno-2019-837. Järvenpää (pdf)
10.4.2019 Destia Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, Jussilan kallioalue. TUUDno-2017-1370. Mäntsälä (pdf)
13.2.2019 Kaipiainen Mika ja Nina, eläinsuojan ympäristölupa. TUUDno-2018-771. Mäntsälä (pdf)
13.2.2019 JR-Osa Oy ympäristöluvan rauettaminen. Nukarin kunta. TUUDno-2018-1002. Nurmijärvi (pdf)
13.2.2019 Ha & Ken Oy ympäristölupa, pintakäsittelylaitos. TUUDno-2018-929. Tuusula (pdf)
17.1.2019 Louhintahiekka Oy, maa-aineslupamääräyksen muuttaminen, Numminen. TUUDno-2017-1077. Mäntsälä (pdf)
17.1.2019 Matti Seppälä, maa-ainesluvan siirto, Sääksjärvi. TUUDno-2018-1491. Mäntsälä (pdf)