KUULUTUKSET 2019

VIREILLÄOLOKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI 

LIITE

7.2.2019 Seepsula Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus. TUUDno-2017-366. Tuusula (pdf)
6.2.2019 Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy, ympäristöluvan muuttaminen, hulevesien johtaminen ja aloituslupa sekä jätteen ammattimainen käsittely. TUUDno-2018-311. Järvenpää (pdf)
29.1.2019 NCC Industry Oy, ympäristö-ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemukset, louhinta, murskaus ja maa-aineksen ottaminen. Ohkolan tuotantoalue. TUUDno-2017-1174 Mäntsälä (pdf)
15.1.2019 Helsingin Moottorikerho Ry:n maastoliikennelupahakemus Päijänteen ympäriajokilpailulle vuonna 2019. TUUDno-2019-90. Mäntsälä (pdf)
14.1.2019 YIT Suomi Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Pohjoinen liittymä. TUUDno-2017-1296. Mäntsälä (pdf)

 

PÄÄTÖSKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS 

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI

LIITE

13.2.2019 Kaipiainen Mika ja Nina, eläinsuojan ympäristölupa. TUUDno-2018-771. Mäntsälä (pdf)
13.2.2019 JR-Osa Oy ympäristöluvan rauettaminen. Nukarin kunta. TUUDno-2018-1002. Nurmijärvi (pdf)
13.2.2019 Ha & Ken Oy ympäristölupa, pintakäsittelylaitos. TUUDno-2018-929. Tuusula (pdf)
17.1.2019 Louhintahiekka Oy, maa-aineslupamääräyksen muuttaminen, Numminen. TUUDno-2017-1077. Mäntsälä (pdf)
17.1.2019 Matti Seppälä, maa-ainesluvan siirto, Sääksjärvi. TUUDno-2018-1491. Mäntsälä (pdf)