KUULUTUKSET 2019

VIREILLÄOLOKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI 

LIITE

7.10.2019

Rudus Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus. TUUDno-2019-645

Nurmijärvi (pdf)

 

PÄÄTÖSKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS 

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI

LIITE

10.10.2019 NCC Industry Oy maa-aineslupa ja ympäristölupa Ohkola. TUUDno-2017-1174. Mäntsälä (pdf)
9.10.2019 Fingrid Oyj, ympäristölupa ja aloituslupa, jätteen ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen. TUUDno-2018-1711. Nurmijärvi (pdf)