KUULUTUKSET 2019

VIREILLÄOLOKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI 

LIITE

2.12.2019

Soraliike Erik Winqvist Ky, ympäristölupahakemus soran ja louheen murskaus. TUUDno-2019-1156.

Tuusula (pdf)
3.12.2019

Vantaan auto-osa Oy, ympäristölupahakemus jätteen ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen. TUUDno-2017-1223.

Vantaa (pdf)
7.10.2019

Rudus Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus. TUUDno-2019-645

Nurmijärvi (pdf)

 

PÄÄTÖSKUULUTUKSET 2019

PÄIVÄYS 

ASIA

KUNTA/KAUPUNKI

LIITE

20.12.2019 YIT Suomi Oy, tilapäistä melua aiheuttava toiminta, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus. TUUDno-2019-282. Järvenpää (pdf)
11.12.2019 Aaro Lindfors, ympäristönsuojelulain mukainen päätös Ohkolan kylä. TUUDno-2018-513. Mäntsälä (pdf)
11.12.2019 Seepsula Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus Senkkerin kiviainesalue. TUUDno-2017-1172. Tuusula (pdf)
13.11.2019 YIT Teollisuus Oy, maa-ainesluvan siirto Focus-alue. TUUDno-2017-121. Tuusula (pdf)
13.11.2019 Yit Suomi Oy, maa-ainesluvan siirto Sääksensilta 2. TUUDno-2019-1963. Mäntsälä (pdf)
13.11.2019 Yit Suomi Oy, maa-ainesluvan siirto Liisala. TUUDno-2017-1296.  Mäntsälä (pdf)
13.11.2019 Yit Teollisuus Oy, maa-ainesluvan siirto Salmelanmäki. TUUDno-2017-382. Nurmijärvi (pdf)
13.11.2019 Uudenmaan Lajittelukeskus Oy, ympäristöluvan rauettaminen. TUUDno-2019-1920. Järvenpää (pdf)
6.11.2019 Seepsula Oy, tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen Senkkeri. TUUDno-2017-366. Tuusula (pdf)
10.10.2019 NCC Industry Oy maa-aineslupa ja ympäristölupa Ohkola. TUUDno-2017-1174. Mäntsälä (pdf)
9.10.2019 Fingrid Oyj, ympäristölupa ja aloituslupa, jätteen ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen. TUUDno-2018-1711. Nurmijärvi (pdf)