KUULUTUKSET 2018

Kuulutukset 2017

VIREILLÄOLOKUULUTUKSET 2018

 

 PÄIVÄYS  ASIA  KUNTA/KAUPUNKI  LIITE
 5.3.2018 Morenia Oy, ympäristö- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, Focus-alue. TUUDno-2017-968. Tuuusla (pdf)
 5.3.2018 MH-Kivi Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, Focus-alue. TUUDno-2017-1011 Tuusula (pdf)
15.2.2018 Tuusulan Moottorikerho Ry/Moottoriurheiluradan ympäristöluvan rauettaminen. TUUDno-2017-1099. Mäntsälä (pdf)
15.2.2018 Väihkönen Edvard kuolinpesä, Yli-Annala Pirkko, lupahakemus maa-ainesten ottamiseksi, jatkolupa. TUUDno-2017-334. Tuusula (pdf)
15.2.2018 Riihimäki Juhani, hakemus maa-ainesten ottamiseksi, tila Mäntylä 505-415-1-928. Tuudno-2017-1023. Mäntsälä  (pdf)