Kuulutukset 2017

VIREILLÄOLOKUULUTUKSET 2017

 Päiväys

 Asia                                                     

 Kunta/kaupunki              

 Liite         

 21.12.2017

Numibia Racing Team Ry, maastoliikennelupahakemus moottoripyöräkilpailulle, TUUDno-2017-1356.

 Mäntsälä

(pdf)

 26.9.2017

MH-Kivi Oy, Maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus sekä aloituslupahakemus. Mäntsälän kylän kiinteistöt Papinmäki 505-407-44-3 ja Paunu 505-407-25-0. TUUDno-2017-126.

 Mäntsälä

(pdf)

 18.9.2017

Tuusulan kunta,Rykmentinpuisto,Puustellinmetsä, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus. TUUDno-2017-194.

 Tuusula

 (pdf)

 5.9.20917

Deniss Ceylan Oy, ympäristölupahakemus, lihanjalostuslaitos. TUUDno-2017-401.

 Nurmijärvi

 (pdf)

 4.9.2017

Nurmijärven Moottorikerho ry, moottoriliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus enduromoottoripyörien harjoitusradalle. TUUDno-2017-300.

 Nurmijärvi

 (pdf)

 21.8.2017

Tuko Logistics Osuuskunta, ympäristölupahakemus jakelukeskuksen toiminnalle. TUUDno-2017-293.

 Kerava

 (pdf)

 4.7.2017

Soraliike Erik Winqvist Ky,aloituslupahakemus. Louheen ja soran murskaustoimintaa. TUUDno-2017-137.

 Tuusula

 (pdf)

 9.6.2017

Mäntsälän Voima Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, jätteen ammattimainen käsittely. Hirvihaara, Helsingintie 387 kiinteistö RN:o 505-403-8-63. TUUDno-2017-299.

 Mäntsälä

 (pdf)

 7.6.2017

Väihkönen Edvard Johannes kp/Yli-Annala Pirkko, hakemus maa-ainesten ottoluvan jatkamiseksi ja muuttamiseksi. TUUDno.2017-334

 Tuusula

 (pdf)

 17.5.2017

Mäntsälän Ampumaratayhdistys, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, Hirvihaaran ampumarata

 Mäntsälä

 (pdf)

 28.4.2017

Lemminkäinen Infra Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Kalliokiviaineksen otto, Focus-alue MAL, KYK 371/2015

 Tuusula

 (pdf)

 28.4.2017

Lemminkäinen Infra Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Kalliokiviaineksen otto, Focus-alue MAL, KYK 134/2015

 Tuusula

 (pdf)

 3.3.2017

Soraliike Erik Winqvist Ky, ympäristölupahakemus kiinteistö Hiekkamäki 858-401-4-174, Valimotie 2. KYK 489/2016

 Tuusula

 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÄÄTÖSKUULUTUKSET 2017

 Päiväys

 Asia

 Kunta/Kaupunki

 Liite

 21.12.2017

Soraliike Erik Winqvist, soran ja louheen murskauksen ympäristölupa ja aloituslupa. TuuDno 2017-137.

 Tuusula

 (pdf)

 20.12.2017

Lemminkäinen Infra Oy, maa-ainesten varastointilupa. TuuDno-2017-382

 Nurmijärvi

 (pdf)

 23.11.2017

Sälinkään Sementtivalimo Ky, ympäristöluvan rauettaminen. TUUDno-2017-606.

 Mäntsälä

 (pdf)

 23.11.2017

Deniss Ceylan Oy, lihanjalostuslaitoksen ympäristölupa ja aloituslupa. TUUDno-2017-401.

 Nurmijärvi

 (pdf)

 22.11.2017

Peten Kivi Oy, ympäristölupa ja maa-aineslupa sekä aloituslupa, 505-416-29-19-M602 ja 505-416-29-16-M601. TUUDno-2017-485.

 Mäntsälä

 (pdf)

 22.11.2017

MH-Kivi Oy, Maa-aineslupa ja ympäristölupa sekä aloituslupa tilat 505-407-44-3 ja 505-407-25-0. TUUDno-2017-126.

 Mäntsälä

 (pdf)

 22.11.2017

Tuko Locistics Osuuskunta, ympäristölupa jakelukeskuksen toiminnalle. TUUDno-2017-293.

 Kerava

 (pdf)

 22.11.2917

Tuusulan kunta, ympäristölupa kivenmurskaus ja jätteiden hyötykäyttö. TUUDno-2017-194.

 Tuusula

 (pdf)

 18.10.2017

Kivi-Artic Oy, Maa-ainesten ottoluvan siirtäminen Mäntsälän tilalla Veljestenmaa 505-416-29-19. TUUDno-2017-795.

 Mäntsälä

 (pdf)

 16.6.2017

Maansiirtopalvelu Keijo Savinainen Ky. Autopurkaamon ympäristöluvan rauettaminen. Dnro KYK 789/2016.

 Tuusula

 (pdf)

 14.6.2017

Mustonen Antti kuolinpesä, maakaatopaikan ympäristölupa ja aloituslupa. TuuDno-2017-110

 Nurmijärvi

 (pdf)

 14.6.2017

Destia Oy, Harjulan sora-alue, maa-ainesten oton lopputilannekuvan hyväksyminen. MAL, TUUDno-2017-276

 Mäntsälä

 (pdf)

 11.5.2017

Kiinteistö 543-404-1-208, maa-aineslain 14§:n mukaiset valvontamääräykset. KYK 355/2017

 Nurmijärvi

 (pdf)

 11.5.2017

Kiinteistö 543-404-1-206, maa-aineslain 14§:n mukaiset valvontamääräykset. KYK 356/2017

 Nurmijärvi

 (pdf)

 10.5.2017

Keski-Suomen Kuljetus Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus kiinteistö 543-404-1-692 KYK 250/2015

 Nurmijärvi

 (pdf)

 10.5.2017

Nukarin Huolto Oy, toiminnan lopettamista koskevat määräykset KYK 1088/2015

 Nurmijärvi

 (pdf)

 13.4.2017

Huhtala Metalli Oy / Betonituotantotoiminnan ympäristöluvan rauettaminen KYK 57/2017

 Tuusula

 (pdf)

 13.4.2017

Tuusulan Lihasavustamo Oy, päätös ympäristöluvan rauettamisesta KYK 256/2017

 Tuusula

 (pdf)

 15.3.2017

Destia Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus soran murskaus, Harjulan sora-alue. KYK 348/2016

 Mäntsälä

 (pdf)

 15.3.2017

Destia Oy, Harjulan sora-alue , 505-401-1-232, 505-401-1-246, 505-401-5-16, hakemus maa-ainesten ottamiseksi ja aloituslupahakemus KYK 349/2016

 Mäntsälä

 (pdf)

 21.2.2017

Altia Oyj ympäristölupapäätös betonijätteen hyödyntämiselle. KYK 45/2016.

 Nurmijärvi

 (pdf)

 15.2.2017

Nurmijärven Ilmailijat Ry, ympäristölupa ja aloituslupa, Savikon yksityinen lentopaikka. KYK 346/2015

 Nurmijärvi

 (pdf)

 15.2.2017

Ncc Industry Oy Maa-ainesten ottoalueen maisemoinnin muuttaminen ja aloituslupa, kiinteistöt 505-409-5-1566, 505-409-5-283, 505-409-5-1218. KYK 336/2015

 Mäntsälä

 (pdf)

 18.1.2017

Ympäristölupa ja aloituslupa, Lintumetsän maankaatopaikka, kiinteistö 543-403-2-426. KYK 133/2015

 Nurmijärvi

 (pdf)