Hankkeet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toteuttaa palvelusuunnitelmassaan hyväksyttyjä sekä sopijakuntien kanssa erikseen sopimiaan hankkeita. Tämän lisäksi ympäristökeskus on asiantuntijaorganisaationa mukana erilaisissa sopijakuntien ja muiden yhteistyökumppaneidensa hankkeissa. Tällä sivulla esitellään ympäristökeskuksen vetovastuulla olevia käynnissä olevia hankkeita.

Tuusulanjärvi-hanke

Tuusulanjärvi-hankkeen logo

Tuusulanjärven kunnostuksen tavoitteena on kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä virkistyskäytön edistäminen. Tuusulanjärven tilaa on kohennettu monin keinoin. Järveen laskevien purojen varsille on rakennettu kosteikkoja ja altaita hidastamaan veden virtamaa ja pidättämään ravinteita. Sisäistä kuormitusta on pienennetty syvännealueen alusveden hapetuksella sekä hoitokalastuksella. Lisäksi umpeen kasvaneita ja liettyneitä alueita on kunnostettu ruoppaamalla ja niittämällä vesikasvillisuutta.

Toimien myötä veden laatu on parantunut huomattavasti ja sinileväkukinnat ovat vähentyneet. Joinakin 2000-luvun kesinä sinilevää ei ole havaittu lainkaan, mutta joinakin taas runsaasti. Tämä johtuu vuosien välisestä vaihtelusta valumavesien mukana tulevassa ravinnekuormituksessa: sateisina vuosina ravinteita huuhtoutuu järveen runsaasti. Vaikka tulokset ovat olleet varsin hyviä, tekemistä riittää vielä tuleville vuosille. Ulkoista kuormitusta pyritään vähentämään muun muassa tehostamalla hule- ja valumavesien käsittelyä.

Lisätietoja

Jaana Hietala
Tuusulanjärvi-hanke