Hankkeet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toteuttaa palvelusuunnitelmassaan hyväksyttyjä sekä sopijakuntien kanssa erikseen sopimiaan hankkeita. Tämän lisäksi ympäristökeskus on asiantuntijaorganisaationa mukana erilaisissa sopijakuntien ja muiden yhteistyökumppaneidensa hankkeissa. Tällä sivulla esitellään ympäristökeskuksen vetovastuulla olevia käynnissä olevia hankkeita.

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke

KUUMA-sEnergiankulutus pilotiteudulla käynnistyi huhtikuussa 2013 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Hankkeessa keskitytään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttamaan taloudellisia säästöjä kuntien omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistöihin on koulutettu vuosina 2013-2015 noin 90 energiatehokkuuteen perehtynyttä ekotukihenkilöä. Hankkeessa on vuonna 2016 mukana kaikkiaan noin 80 kuntakiinteistöä.

Vuosi 2012 oli hanketta edeltävä vuosi, jolloin hankkeen energiatehokkuustoimenpiteitä ei vielä toteutettu. Hankkeen käynnistymisestä eteenpäin kiinteistöjen energiankulutus (sähkö + lämpö) on vuosi toisensa jälkeen keskimäärin laskenut, ja ero vuodesta 2012 vuoteen 2015 on vertailukelpoisissa pilottikiinteistöissä peräti -20,3 %.

Kaikki kymmenen KUUMA-kuntaa ovat hankkeessa mukana. Kuntien lisäksi hankekumppaneita ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA, Mestaritoiminta Oy Järvenpäästä sekä ympäristöalan koulutus- ja konsultointiosuuskunta ECO-ONE Nurmijärveltä.

Lisätietoja

Tapani Hänninen
Kuumailmasto-sivu

VILKKU-hanke

vilkku_logo_final_vari

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hallinnoi VILKKU-hanketta, Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla. Hanke keskittyy vähentämään maataloudesta peräisin olevaa ravinnehuuhtoutumaa tiedottamalla viljelijöitä mm. maan kasvukunnon parantamiseen, ympäristötoimien kohdentamiseen ja viljelykierron hyötyihin liittyvistä asioista. Hankeaika 1.4.2016-31.3.2018 ja hankealuetta ovat Tuusula ja Mäntsälä.

Lisätietoja

Janne Heikkinen
VILKKU-hankkeen esite
www.facebook.com/vilkkuhanke