Hankkeet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toteuttaa palvelusuunnitelmassaan hyväksyttyjä sekä sopijakuntien kanssa erikseen sopimiaan hankkeita. Tämän lisäksi ympäristökeskus on asiantuntijaorganisaationa mukana erilaisissa sopijakuntien ja muiden yhteistyökumppaneidensa hankkeissa. Tällä sivulla esitellään ympäristökeskuksen vetovastuulla olevia käynnissä olevia hankkeita.

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke

KUUMA-sEnergiankulutus pilotiteudulla käynnistyi huhtikuussa 2013 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Hankkeessa keskitytään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttamaan taloudellisia säästöjä kuntien omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistöihin on koulutettu vuosina 2013-2015 noin 90 energiatehokkuuteen perehtynyttä ekotukihenkilöä. Hankkeessa on vuonna 2016 mukana kaikkiaan noin 80 kuntakiinteistöä.

Vuosi 2012 oli hanketta edeltävä vuosi, jolloin hankkeen energiatehokkuustoimenpiteitä ei vielä toteutettu. Hankkeen käynnistymisestä eteenpäin kiinteistöjen energiankulutus (sähkö + lämpö) on vuosi toisensa jälkeen keskimäärin laskenut, ja ero vuodesta 2012 vuoteen 2015 on vertailukelpoisissa pilottikiinteistöissä peräti -20,3 %.

Kaikki kymmenen KUUMA-kuntaa ovat hankkeessa mukana. Kuntien lisäksi hankekumppaneita ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA, Mestaritoiminta Oy Järvenpäästä sekä ympäristöalan koulutus- ja konsultointiosuuskunta ECO-ONE Nurmijärveltä.

Lisätietoja

Tapani Hänninen
Kuumailmasto-sivu

VILKKU Plus -hanke

Vilkku Plus -hankkeen logo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hallinnoi VILKKU Plus -hanketta, joka on jatkoa 1.4.2016-31.3.2018 toimineelle VILKKU-hankkeelle. VILKKU Plus -hanke (Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla) on viljelijöille suunnattu tiedonvälityshanke. Hankeaika on 1.5.2018-30.4.2020 ja hankealuetta ovat Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

Lisätietoja

Janne Heikkinen
VILKKU Plus-hanke
www.facebook.com/vilkkuhanke

Tuusulanjärvi-hanke

Tuusulanjärvi-hankkeen logo

Tuusulanjärven kunnostuksen tavoitteena on kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä virkistyskäytön edistäminen. Tuusulanjärven tilaa on kohennettu monin keinoin. Järveen laskevien purojen varsille on rakennettu kosteikkoja ja altaita hidastamaan veden virtamaa ja pidättämään ravinteita. Sisäistä kuormitusta on pienennetty syvännealueen alusveden hapetuksella sekä hoitokalastuksella. Lisäksi umpeen kasvaneita ja liettyneitä alueita on kunnostettu ruoppaamalla ja niittämällä vesikasvillisuutta.

Toimien myötä veden laatu on parantunut huomattavasti ja sinileväkukinnat ovat vähentyneet. Joinakin 2000-luvun kesinä sinilevää ei ole havaittu lainkaan, mutta joinakin taas runsaasti. Tämä johtuu vuosien välisestä vaihtelusta valumavesien mukana tulevassa ravinnekuormituksessa: sateisina vuosina ravinteita huuhtoutuu järveen runsaasti. Vaikka tulokset ovat olleet varsin hyviä, tekemistä riittää vielä tuleville vuosille. Ulkoista kuormitusta pyritään vähentämään muun muassa tehostamalla hule- ja valumavesien käsittelyä.

Lisätietoja

Jaana Hietala
Tuusulanjärvi-hanke