Kuulutukset 2015

       

VIREILLÄOLOKUULUTUKSET 2015                                                            
Päiväys

Asia

Kunta  Liite  
9.11.2015

Mäntsälän Lemmikkilehto Oy, eläinkrematorion ympäristölupahakemus Lemmikkilehto 505-407-16-105 KYK 301/2015.

Mäntsälä (pdf)(karttaote)
9.11.2015

Keski-Uudenmaan koulutusyuhtymä, eläinsuojan ympäristölupahakemus. Saaren kylän, kiinteistö Saaren kartano RN:o 505-412-1-317 KYK215/2015.

Mäntsälä (pdf)
25.9.2015

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2016-2019

  (pdf)
20.7.2015

Suomen Kivisora Oy/Mäntsälän tila Vähä-Anttila 505-416-32-16. Hakemus maa-ainesten ottamiseksi ja aloituslupahakemus

Mäntsälä (pdf)
4.5.2015

Louhintahiekka Oy pintavesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen KYK 427/2015

Tuusula (pdf)
7.4.2015

Tila Marjala 505-407-31-25 ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus KYK 438/2015 

Mäntsälä (pdf)
26.3.2015

Juha-Matti Inkinen hakemus eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamiseksi KYK 1/2015 

Mäntsälä (pdf)
12.3.2015

Parma Oy ympäristölupahakemus betoniaseman ja betonielementtitehtaan lupamääräysten tarkistamiseksi Dnro KYK 214/2015

Nurmijärvi (pdf)
5.3.2015

Mikko Kuisma, ympäristölupahakemus eläinsuojan toiminnan muuttamiseksi Dnro KYK 303/2015 

Mäntsälä (pdf)
12.2.2015

Järvenpään kaupunki, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, poikkitien yritys-ja palvelualue Dnro KYK 269/2015

Järvenpää (pdf)
12.2.2015

Järvenpään kaupunki, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, otto, poikkitien yritys- ja palvelualue Dnro KYK 270/2015

Järvenpää (pdf)
9.2.2015

Rudus Oy Ympäristölupahakemus lupamääräyksen muuttamiseksi Dnro KYK 183/2015

Nurmijärvi (pdf)
2.2.2015

Aalto Sakari, Hakemus maa-ainesten ottamiseksi ja aloituslupahakemus Tuusula Soramäki 858-412-4-42 

Tuusula (pdf)
2.2.2015

Paperinkeräys Oy, Ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus

Nurmijärvi  (pdf)
30.1.2015

Rudus Oy:n Nurmijärven valmisbetonitehtaan ympäristölupahakemus ja aloittamislupahakemus Dnro KYK 136/2015

Nurmijärvi (pdf)  
20.1.2015

Rudus Oy hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi Dnro KYK 128/2015

Mäntsälä (pdf)  
16.1.2015

Destia Oy, hakemus toistaisen voimassa olevan ympäristöluvan muuttamiseksi ja aloituslupahakemus Jussilan Kallioalue Dnro KYK 105/2015

Mäntsälä (pdf)  
         
 

PÄÄTÖSKUULUTUKSET 2015

     
Päiväys

Asia

Kunta  Liite  
10.12.2015

Päätöskuulutus Suomen Kivisora Oy, tila Vähä-Anttila 505-416-32-16 , hakemus maa-ainesten ottamiseksi ja aloituslupahakemus. KYK 566/2015

Mäntsälä (pdf)
14.10.2015

Ympäristölupa, maankaatopaikka, kiinteistö 505-407-31-25 KYK 438/2015

Mäntsälä (pdf)
14.10.2015

Rudus Oy, ympäristölupa valmisbetoniaseman toiminnalle KYK 128/2015

Mäntsälä (pdf)
14.10.2015

Paperinkeräys Oy, ympäristölupa KYK 155/2015

Nurmijärvi (pdf)
9.10.2015

Tekninen toimi, maa-ainesten ottolupa, lupapäätöksestä poikkeaminen KYK 369/2015

Mäntsälä (pdf)
9.9.2015

VK-Bioenergiajalosteet Oy, ympäristölupa KYK 135/2015 

Nurmijärvi (pdf)
12.8.2015

Rudus Oy:n betonitehtaan ympäristölupa, lupamääräyksen tarkistaminen,
kiinteistö 543-402-11-426, Dnro KYK 183/2015

Nurmijärvi (pdf)
10.6.2015

Juha-Matti Inkinen/ Eläinsuojan ympäristölupa KYK 1/2015 

Mäntsälä (pdf)
10.6.2015

Mikko Kuisma, eläinsuojan ympäristölupa, Mäntsälä, Kannakko 505-415-1-836 KYK 303/2015 

Mäntsälä (pdf)
4.6.2015

Aalto Sakari, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, soran otto, Tuusula tila Soramäki 858-412-4-42 KYK 186/2015

Tuusula (pdf)
29.5.2015 

Louhintahiekka Oy, pintavesien tarkkailuohjelman hyväksyminen Dnro KYK 423/2015

Nurmijärvi  (pdf
13.5.2015

Destia Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, kallion louhinta ja murskaus, Mäntsälä, Jusslan kallioalue Dnro KYK 105/2015

Mäntsälä (pdf)
13.5.2015

Nurmijärven Linja Oy, ympäristölupa linja-autovarikon toiminnalle Dnro KYK 315/2015

Nurmijärvi (pdf)
13.5.2015

Gasum Oy,ympäristölupa Mäntsälän kompressoriaseman toiminnalle Dnro KYK 162/2015

Mäntsälä (pdf)
16.4.2015

Järvenpään kaupunki, maa-ainesten ottolupa ja aloituslupa, kalliokiviaineksen otto, Poikkitien yritysalue KYK 269/2015

Järvenpää (pdf)
16.4.2015

Järvenpään kaupunki, ympäristölupa ja aloituslupa, kallion louhinta ja murskaus, Poikkitien yritysalue KYK 270/2015

Järvenpää (pdf)
16.4.2015

Hakala Veijo maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus soran otto tila Hammarslott 505-405-4-20 KYK 44/2015

Mäntsälä (pdf)
16.4.2015

Hakala Veijo, ympäristölupahakemus soran murskaus Hammarslott 505-405-4-20 KYK 43/2015

Mäntsälä (pdf)
15.4.2015

Rudus Oy,  ympäristölupa ja aloituslupa valmisbetonitehdas Betonimaa 543-410-24-0 KYK 136/2015 

Nurmijärvi (pdf)
12.3.2015

Moijanen Jyrki, maa-ainesten ottolupa, mullan otto, tila Riuska 543-406-5-169 Dnro KYK 273/2015

Nurmijärvi (pdf)
12.3.2015

Rudus Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, kallion louhinta ja murskaus ,Mäntymäki I 543-410-2-94. Dnro KYK 83/2015 

Nurmijärvi (pdf)
12.3.2015

Lemminkäinen Infra Oy, maa-ainesten ottolupa, hakemuksen käsittelyn päättäminen Dnro KYK 120/2015

Nurmijärvi (pdf)
11.3.2015

Antti Metsä Ky, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, soran otto, tila Vanhakartano 505-415-1-1503 Dnro KYK 37/2015

Mäntsälä (pdf)
11.2.2015

Timo-Tila Oy:n ympäristölupahakemus koskien asfalttirouheen hyödyntämistä kiinteistöllä 543-401-15-164, Dnro KYK 36/2015

Nurmijärvi (pdf)
11.2.2015

Pohjolan Ykkösraivaus Oy, hakemus maa-ainesluvan tarkkailusuunnitelman muuttamiseksi, tila Heikkilä, 505-409-5-1082 Dnro KYK 182/2015

Mäntsälä (pdf)
11.2.2015

Seppälä Matti Maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, soran otto, tila Eerikkilä 505-416-39-11 Dnro KYK 139/2015

Mäntsälä (pdf)
14.1.2015

Ympäristölupa ja aloituslupa, kallion louhinta ja murskaus, Mäntsälä, Kapuli III           Dnro KYK 76/2015

Mäntsälä (pdf)  
14.1.2015

Maa-ainesten ottolupa ja aloituslupa, Kalliokiviaineksen otto, Mäntsälä, Kapuli III Dnro KYK 77/2015

Mäntsälä (pdf)  
14.1.2015

Tekniset palvelut, Sääksjärven koulun jätevedenpuhdistamo/päätös ympäristöluvan rauettamisesta               Dnro KYK 78/2015

Mäntsälä (pdf)