Hunttijärvi

Hunttijärvi

Hunttijärvi sijaitsee Mäntsälän koillisosassa ja se kuuluu Mustijoen vesistöalueeseen. Järven pinta-ala on 1,6 km2. Hunttijärvi on Mäntsälän järvistä syvin, sen maksimisyvyys on 14,5 ja keskisyvyys 4,8 metriä.

Hunttijärvi on rehevä järvi ja sen vesi on kerrostunutta. Vaikka järveen kohdistuu eniten kuormitusta pelloilta, järvi ei ole läheskään niin samea kuin läheinen Sahajärvi.

Hunttijärven valuma-alueen pinta-ala on 14,1 km2, josta noin 30 % on peltoa. Hunttijärven vesikasvillisuus on hyvin runsasta. Rantoja kiertää ilmaversoisvyöhyke, jossa esiintyy järvikortetta, järviruokoa, saroja, leveälehtistä osmankäämiä, saroja ja heiniä. Näiden edessä on hyvin tiheää ulpukkakasvustoa. Ulpukoiden seassa on paljon uistin- ja ahvenvitaa. Korkeiden kalliorantojen edessä järven itäpuolella ja kivikkorannoilla järven länsipuolella vesikasvillisuus on vähäisempää.  

Kaloista Hunttijärvessä esiintyy lahnaa, särkeä, ahventa, kiiskeä, madetta, kuhaa, haukea ja peledsiikaa. Kalakantaa on ylläpidetty kalaistutuksin.

Hunttijärvellä on tehty kunnostustoimia, joilla on yritetty torjua järven rehevöitymistä. Hunttijärvessä esiintyy ajoittain levää ja leväkukintoja, mikä haittaa järven virkistyskäyttöä. Myös happikatoa esiintyy järvessä pääosin kesäisin.

Järvellä on kaksi uimarantaa, Saaren EU-uimaranta ja järven pohjoispäässä sijaitseva Levannon uimaranta. Hunttijärvi on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen luokkaan.

Hunttijärven kunnostus (Hunttijärven osakaskuntien verkkosivut)
Mäntsälän Hunttijärven hapetussuunnitelma 2011 (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2011)
Mäntsälän Hunttijärven kunnostaminen (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 5/2006)

Uimarannat