Sahajärvi eli Hautjärvi

Sahajärvi

Sahajärvi sijaitsee Mäntsälän koillisosassa Lahden moottoritien itäpuolella. Järvi on pinta-alaltaan 2,1 km2 ja kuuluu Porvoonjoen vesistöalueeseen.

Sahajärven keskisyvyys on 4,1 ja maksimisyvyys 11 metriä. Järvessä on laakea syvänne, mutta yli 8 metrin syvyistä aluetta on vain 5 % järven tilavuudesta. Sahajärvi on rehevä ja savisamea järvi.

Sahajärven valuma-alueen pinta-ala on 25,6 km2, josta noin 70 % on metsää ja 13 % peltoa. Järvi kärsii etenkin maatalouden kuormituksesta. Järven vesikasvillisuus ei ole erityisen runsasta ja järven ilmaversoisvyöhyke koostuu lähinnä järviruo’oista ja saroista, mutta myös järvikortetta esiintyy. Ulapalle päin siirryttäessä järvestä löytyy jonkin verran ulpukoita ja palpakoita.

Kaloista Sahajärvessä esiintyy särkeä, lahnaa, ahventa, kuhaa ja haukea. Järveen on istutettu mm. siikaa, madetta ja täplärapua.  

Sahajärvellä on yleistä virkistyshyötyä kuntalaisille ja järven länsipuolella sijaitsee kunnan virkistysalue. Sahajärvellä on kaksi kunnan uimarantaa. Toinen rannoista sijaitsee Sahajärven virkistysalueella, toinen järven eteläpäässä. Sahajärven itäpuolisella rannalla on Hautjärven kartanon luonnonsuojelualue. Sahajärvi on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen luokkaan.  

Uimarannat