Kilpijärvi

Kilpijärvi

Kilpijärvi sijaitsee Mäntsälän Sälinkään kylässä ja kuuluu Mustijoen vesistöalueeseen. Kilpijärven pinta-ala on 2,6 km2 ja se on hyvin matala. Järven keskisyvyys on vain 1,4 ja maksimisyvyys 2,2 metriä. Kilpijärvi on runsasravinteinen ja sen vesi on savisameaa.

 

Kilpijärven valuma-alueen pinta-ala on 18,2 km2, josta peltopinta-alan osuus on noin 22 %. Kilpijärven vesikasvillisuus koostuu rantoja kiertävästä järviruoko- ja järvikortevyöhykkeestä ja niiden edessä olevista kelluslehtisistä, kuten ulpukoista ja lumpeista. Suojaisissa lahdelmissa, kuten Hiidenlahdessa, vesikasvillisuus on erityisen runsasta.

Kilpijärven tärkeimmät saaliskalat ovat hauki, ahven ja lahna. Järvessä esiintyy myös särkeä, salakkaa, suutaria, madetta, kiiskeä ja kuhaa. Kilpijärveen on istutettu myös harjusta, siikaa, karppia ja ankeriasta. 

Kilpijärvi on selvästi rehevöitynyt 1990-luvulta lähtien. Järvellä on toteutettu useita EU-kunnostushankkeita. Vuosien 2004-2005 aikana Kilpijärven pohjoispäähän laskevaan Ruonanojaan toteutettiin 1,3 hehtaarin suuruinen laskeutusallas. Järvessä on myös tehty koekalastuksia, järveä on hapetettu ja sen vesikasvillisuutta on niitetty. Kilpijärven Hiidenlahteen johtavaan ojaan on perustettu parikin suojavyöhykettä.

Kilpijärvellä on järven pohjoisosaan sijoittuva Sälinkään uimaranta. Kilpijärvi luokitellaan ekologiseen luokkaan välttävä.

Uimarannat