Sääksjärvi

Sääksjärvi toukokuussa 2011

Sääksjärvi sijaitsee Mäntsälän kaakkoisosassa Hyvinkääntien pohjoispuolella. Järven pinta-ala on 0,4 km2  ja se kuuluu Porvoonjoen vesistöalueeseen. 

Sääksjärven keskisyvyys on 2,2 ja maksimisyvyys 4,7 metriä. Sääksjärvi on rehevä järvi, jonka vesi on kerrostunutta.

Sääksjärven valuma-alueen pinta-ala on 3,9 km2, josta noin 63 % on metsää, 17 % suota ja 9 % peltoa. Sääksjärven vesikasvillisuus on tyypillistä rehevän järven kasvillisuutta. Rantoja kiertää järviruokoja ja järvikortetta sisältävä ilmaversoisvyöhyke, joka muuttuu ulapalle päin mentäessä ulpukkavyöhykkeeksi. Ulpukoiden joukossa on rannan lähellä hyvinkin runsaasti uistinvitaa. 

Sääksjärven kalastoon kuuluu särki, lahna, ahven, kiiski, hauki ja siika. 

Sääksjärvellä on tehty useita hoitotoimenpiteitä, jotta järven tila paranisi. Järvellä on mm. niitetty vesikasveja ja kalaston rakennetta on yritetty muuttaa nuottaamalla. Vuonna 2003 järveä ruopattiin. Sääksjärveen laskevaan Kutinsuonojaan on rakennettu pohjapato ja selkeytysallas. Järven rantoja on myös kunnostettu. 

Sääksjärven rantojen runsas vesikasvillisuus hankaloittaa paikoin järven virkistyskäyttöä. Järven itärantaan rajautuu Peltolan vanhan metsän Natura-alue. Sääksjärvi on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen luokkaan.

Uimarannat