Isojärvi

Onkimaan uimaranta Isojärvi sijaitsee Mäntsälän eteläosassa aivan Pornaisten kunnan rajalla. Järvi on pinta-alaltaan 3,0 km2 ja se kuuluu Porvoonjoen vesistöalueeseen.

Isojärvi on matala ja rehevä järvi. Järven keskisyvyys on vain 1,5 metriä. Järven vesi on selvästi sameaa, näkösyvyyden ollessa vain 0,3 metriä.

Isojärven valuma-alue on pinta-alaltaan 15 km2. Valuma-alueella harjoitetaan intensiivistä maataloutta. Peltopinta-alan osuus valuma-alueesta on noin 27 % ja pelloilta kulkeutuu Isojärveen saviainesta.  Isojärvellä on havaittavissa selvä järviruoko-järvikortevyöhyke. Järven lahdissa kasvaa runsaasti ulpukkaa, uistinvitaa ja ahvenvitaa.

Isojärveltä saadut tärkeimmät saaliskalat ovat hauki ja kuha. Järvessä on tavattu myös siikaa, lahnaa, särkeä, ahventa ja kiiskeä. 

Isojärven tila on huonontunut selvästi viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Isojärveä on kunnostettu vuodesta 2000 alkaen tehokalastamalla ja poistamalla järven virkistyskäyttöä haittaavaa vesikasvillisuutta. Isojärvi kuuluu välttävään ekologiseen luokkaan. Isojärven pohjoisosassa sijaitsee Onkimaan uimaranta. 

Uudenmaan lintupaikkaoppaan mukaan Isojärven pesimälinnustoon kuuluu mm. silkkiuikku, sinisorsa, tukkasotka, telkkä, kalalokki, kalatiira ja rantasipi. Järvellä voi nähdä myös kalastelevan kalasääsken. Muuttoaikaan järven lintulajisto on runsaampaa. Vesilintuja pääsee havainnoimaan esimerkiksi Pyykkikallion rannasta ja uimarannan laiturilta.

Isojärven vesiensuojeluyhdistys ry
Uimarannat