Keravanjärvi

 Keravanjärvi

Keravanjärvi sijaitsee Mäntsälän länsireunalla lähellä Hyvinkään rajaa. Järven pinta-ala on 0,79 km2 ja se kuuluu Vantaanjoen vesistöalueeseen.

Keravanjärvi on matala järvi. Järven keskisyvyys on 1,5 ja maksimisyvyys vain 2,5 metriä. Järvessä ei ole erillistä syvännettä. Keravanjärvi on rehevä ja ruskeavetinen eikä se kerrostu mataluutensa takia.

Keravanjärven valuma-alueen pinta-ala on 5,1 km2. Valuma-alueesta lähes 27 % on soita, peltojen osuus on 3 %. Kasvillisuus on järvessä aika harvaa, rannoilla on lähinnä järviruokoa ja saroja. Myös lummetta esiintyy jonkin verran.

Haja-asutuksen osuus Keravanjärven ulkoisesta fosforikuormituksesta on merkittävää. Myös aivan järven rannalla sijaitsevat kurssikeskukset ovat merkittäviä hajakuormittajia. Jätevesikuormitus ei ole kuitenkaan pilannut veden laatua. Järven itälaidalla on Mäntsälän kunnan EU-uimaranta. Keravanjärvi luokitellaan hyvään ekologiseen luokkaan.

Uimarannat