Mäntsälän järvet

Mäntsälän alueella on useita järviä, jotka ovat merkittäviä virkistyskohteita kuntalaisille. Rehevöityminen on yleisin Mäntsälän vesistöjä haittaava ongelma. Järvien rehevöityminen ilmenee mm. levähaittoina ja kalakuolemina.
Mäntsälän kunta kuuluu Mustijoen, Porvoonjoen ja Vantaanjoen vesistöalueisiin, ja alueen vedet laskevat Suomenlahteen.

Mäntsälän järvien tilaa ja kunnostustarvetta on selvitetty Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelmassa, joka valmistui 2008. Samalla tehtiin kunnostussuunnitelmat viidelle suurimman kunnostustarpeen omaavalle järvelle, jotka ovat Hunttijärvi, Kilpijärvi, Sääksjärvi, Sahajärvi ja Isojärvi.

Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008)

Hunttijärvi
Isojärvi
Kilpijärvi
Keravanjärvi
Sahajärvi
Sääksjärvi

Mäntsälän järvet kartalla (Mäntsälän liikuntapalvelut)