Elintarvikelaki muuttuu - hyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn

01.09.2011

Elintarvikelain muutos tulee voimaan 1.9.2011 alkaen. Suurin osa elintarvikehuoneistoista siirtyy jatkossa ilmoitusmenettelyn piiriin. Ainoastaan eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät laitokset hyväksytään. Elintarvikehuoneistojen rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset eivät kuitenkaan muutu.

Ennakkovalvonnasta siirrytään jälkivalvontaan

Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksynnästä siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Vain eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset pitää edelleen hyväksyttää. Omavalvontasuunnitelmaa ei myöskään enää hyväksytä, mutta yrityksillä tulee kuitenkin olla toimintansa riskien hallintaan riittävä omavalvonta.

Vähäriskinen, pienimuotoinen yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen elintarvikealan toiminta vapautuu ilmoitusvelvollisuudesta, kun kyse ei ole elinkeinotoiminnasta

Uusista elintarvikehuoneistoista tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle neljä viikkoa ennen toiminnan alkua. Ilmoituksen perusteella kohteisiin tehdään käyttöönottotarkastus, jonka perusteella arvioidaan täyttävätkö tilat ja toiminta lainsäädännön vaatimukset. Vaikka hyväksymismenettelystä luovutaan, pysyvät rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset ennallaan. Myös toiminnan lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa.

Lisätietoja:
terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka, puh. 040 314 4711

 

 

Takaisin