Uimavesien laatu Keski-Uudenmaalla kesäkuun puolessa välissä 2011

21.06.2011

Uimavesinäytteiden tulokset kesäkuussa

Kesäkuun uimavesinäytteet otettiin Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin ja Mäntsälän kunnan alueilta 15. ja 16.6.2011. Näytteet otettiin Tuusulan kunnan alueella Urheilupuiston, Häklin, Rusutjärven, Jokelan ja Kellokosken uimapaikoilta sekä Tuusulanjärvestä Puolustusvoimien kehittämiskeskuksen rannasta. Järvenpään uimavedet otettiin Tervanokan ja Vanhankylänniemen uimarannoista. Mäntsälän kunnan alueelta näytteet otettiin Keravanjärveltä kunnan, Järvenpään seurakunnan ja Järvenpään kaupungin rannoista sekä Sääksjärven, Saaren, Sahajärven, Hautjärven, Kilpijärven, Onkimaan, Levannon ja Nummisen uimarannoista. Näytteet toimitettiin tutkittaviksi Metropolilab -nimiseen elintarvike- ja ympäristölaboratorioon. Näytteistä tutkittiin sekä suolistoperäiset enterokokit että Escheria coli -bakteerit. Nyt tutkimustulokset ovat valmistuneet. Kaikki tutkitut uimavedet olivat laadultaan hyviä ja täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset.

Sinilevien ja järvisyyhyn seuranta

Uimarannan valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin, mahdolliseen öljyn ja fenolin hajuun, veden vaahtoamiseen, kelluviin roskiin ja sinilevien massaesiintymiseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo uimarantojen sinilevätilannetta uimavesinäytteiden ottamisen yhteydessä.

15. ja 16.6.2011 rannoilla ei ollut havaittavissa sinileväkukintaa.

Yleiset ohjeet sinilevää havaittaessa:

Noin puolet sinilevälajeista on myrkyllisiä. Sinileväisessä vedessä ei tule uida, eikä sitä tule käyttää elintarvikkeiden huuhteluvetenä eikä löylyvetenä. Sinilevä voi aiheuttaa iho-oireita, silmien kirvelyä, nuhaista oloa, lihaskipua tai pahoinvointia. Mikäli on uinut sinileväisessä vedessä, on sinileväinen vesi huuhdeltava puhtaalla vedellä mahdollisimman pian pois iholta ja silmistä. Lievissä myrkytystapauksissa voidaan käyttää apteekista saatavaa lääkehiiltä. Vakavassa myrkytyksessä tulee ottaa yhteyttä lääkäriin. Sinilevää havaitessasi:

  • Älä käytä järvivettä juomavetenä, ruuanlaittoon, astioiden tiskaukseen tai sellaisenaan syötävien kasvinosien suoraan kasteluun.

  • Älä käytä järvivettä pesu- tai löylyvetenä. Varsinkin löylyvetenä käyttäminen voi uusimpien tutkimustulosten mukaan olla hyvin haitallista.

  • Älä ui, jos vedessä on runsaasti sinilevää. Vähäiseenkin levän määrään tulee suhtautua varovaisuudella ja uimisen jälkeen tulee käydä suihkussa.

  • Vältä lasten ja kotieläinten uimista sinileväisessä vedessä, sillä levien joutuminen suuhun voi olla vaarallista.

Yleiset ohjeet järvisyyhyä havaittaessa:

Luonnonlinnut aiheuttavat haittaa rannoilla oleskeleville ulosteidensa välityksellä leviävän järvisyyhyn myötä. Järvisyyhy ilmenee ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Ihmiselle se on vaaraton, mutta kiusallinen. Voimakas kutina häviää muutamassa tunnissa, mutta näppylät vasta viikon kuluttua. Uimista ruohikkoisessa rantavedessä on vältettävä, sillä järvisyyhyä aiheuttavat imumadon toukat esiintyvät juuri siellä. Edellä mainitusta johtuen ympäristökeskus ei suosittele lintujen syöttämistä uimarannoilla. Järvisyyhyä ei tutkita erikseen uimavesistä, mutta ympäristökeskus tiedottaa varoituskyltein rannoilla ilmenevästä järvisyyhystä kuntalaisten antamien tietojen perusteella.

Rantojen turvallisuus

EU-rantojen kunto ja turvallisuus on tarkastettu Mäntsälässä 24.5. Järvenpään rantojen kunto tarkastettiin 1.6. ja Tuusulan rannat tarkastettiin 10.6. Lisätietoa uimarantojen kunnosta, ja kunnostuksesta antaa Tuusulassa liikuntapäällikkö Risto Kanerva puh 040 314 2220, Järvenpäässä Liikuntapaikkapäällikkö Tony Konkola 040 3152062 ja Mäntsälässä kenttämestari Juhani Pöllä puh. 040 314 5408

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa kesällä 2011 uimavesien laadusta Internet-sivuillaan (www.keskiuudenmaanymparisto.fi) sekä paikallislehdissä. Tulokset viedään rannoille myös kirjallisina.

Lisätietoa

Elintarviketarkastaja Tarja Pilvilä, puh 040 314 2255 tai tarja.pilvila(ät)tuusula.fi (paikalla 18.7.2011 alkaen), elintarviketarkastaja Tuula Ylönen (paikalla 4.7.-18.7.2011 ja 7.8.2011 alkaen), puh 040 314 4723 tai tuula.ylonen(ät)tuusula.fi, Martti Nykänen (paikalla 28.6.-30.6. ja 2.8.2011 alkaen) martti.nykanen(ät)tuusula.fi sekä terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkukka p. 040 314 4711 (paikalla 18.7.2011 alkaen)

Takaisin