Haja-asutusalueiden kiinteistöille jätevesineuvontaa Tuusulassa

21.06.2011

Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Vantaalla annetaan jätevesineuvontaa kesä-elokuun aikana. Neuvontahanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa (VHVSY). Näiden kolmen kunnan alueella on arviolta 20 000 asukasta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien varassa. Vanhoista ja huonosti suunnitelluista järjestelmistä purkautuva jätevesi vaikuttaa jokaisen lähiympäristön viihtyvyyteen, ja aiheuttaa terveysriskin omasta kaivosta juomavetensä saaville. Hankkeeseen valittujen alueiden kiinteistön omistajilla on nyt mahdollisuus saada puolueetonta ja maksutonta apua jätevesijärjestelmiensä päivittämiseen uusien vaatimusten mukaisiksi.

Jätevesineuvonta

Jätevesineuvonta toteutetaan henkilökohtaisina kiinteistökäynteinä kuntien valitsemilla alueilla. Käynneillä tutustutaan jätevesijärjestelmään ja arvioidaan, täyttääkö se nykyisellään valtioneuvoston uuden hajajätevesiasetuksen vaatimukset (209/2011) ja kuntien määräykset. Asukas saa käynnin yhteydessä arvokasta tietoa oman jätevesijärjestelmän huollosta ja ylläpidosta, mistä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa, vaikka välittömiä uudistustoimenpiteitä ei tarvittaisi. Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa saaville asukkaille ilmoitetaan vielä erikseen kirjeellä neuvontakäynnin tarkemmasta ajankohdasta. Neuvontakäyntien ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen avuksi on tarjolla Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ylläpitämä kattava verkkosivusto ”Opas jätevesien maailmaan”. Sivustolla on tarjolla runsaasti puolueetonta tietoa ja se on esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa. ”Opas jätevesien maailmaan” löytyy verkko-osoitteesta: http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Neuvonnan lähtökohdat

Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella tuli voimaan maaliskuussa 2011 korvaten aiemman asetuksen. Ennen vuotta 2004 rakennetuille kiinteistöille on annettu siirtymäaikaa asetuksen vaatimiin muutoksiin 15.3.2016 asti. Hajajätevesiasetus on herättänyt paljon keskustelua ja epätietoisuutta asukkaissa siitä, mitä heiltä oikeastaan vaaditaan. Tämä epätietoisuus on mahdollisesti vaikuttanut kiinteistön omistajien varauksellisuuteen. Jätevesijärjestelmien viivästyneet saneeraukset ja uusimiset uhkaavat aiheuttaa suuria ruuhkia suunnittelijoille ja jätevesiurakoitsijoille. Investointikustannusten odotetaan myös kasvavan lähempänä vuotta 2015-2016, jolloin jätevesijärjestelmien kysyntä on korkeimmillaan. 

Vastauksena edellä mainittuihin ongelmiin ympäristöviranomaiset ovat aloittaneet valtion tukeman jätevesineuvonnan pilottihankkeen kolmella eri alueella: Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Vantaalla käynnistyvä neuvonta ei siis ole osa pilottihanketta, vaan se toteutetaan kuntien aloitteesta samaan tapaan kuin pilottihankkeen neuvonta. Kuntien asukkaat ovatkin etuoikeutettuja saadessaan tarpeellista apua vesihuollon kysymyksissä, vaikka valtion tukemaa neuvontahanketta ei alueelle vielä saatukaan.

Lisätietoja antavat: Esra Marvin, Hannele Havansi tai Asko Särkelä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, puh. 044 280 6807, 044 767 1393 tai (09) 2727 2715, s-posti: vhvsy(at)vesiensuojelu.fi

Takaisin