Elintarvikevalvonnan tiedot julkisiksi - Oiva-pilotin tarkastusraportit nähtävillä

31.05.2011

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osallistuu valtakunnalliseen elintarvikevalvonnan Oiva-pilottiin Keravan kaupungin alueella. Tarkastusraportit ovat nähtävillä internetissä.

Oiva-pilottiin osallistuvien kuntien elintarviketarkastusraportit julkistetaan internetissä

Elintarvikevalvonnan valvontatietojen julkistamisen pilottiprojekti Oiva on käynnistynyt. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on aloittanut Oiva-tarkastukset Keravan kaupungin alueella huhtikuun lopussa. Tarkastusraportti ja tarkastuksen arvosanaa symboloiva hymiö ovat kuluttajien nähtävillä pilottikuntien ravintoloiden ja kauppojen osalta internetissä osoitteessa http://www.oivahymy.fi. Pilottivaiheessa mukana ovat rajatusti osa elintarvikemyymälöistä ja ravintoloista, esimerkiksi pubit eivät kuulu pilottiin.

Suurin osa kohteista hyvässä kunnossa

Keravan alueella tähän mennessä suoritetuissa tarkastuksissa noin 70 % kohteista on saanut arvosanan hyvä tai erittäin hyvä. Noin 30 %:ssa tarkastetuista myymälöistä ja tarjoilupaikoista on havaittu puutteita, jotka voivat vaarantaa elintarviketurvallisuuden. Kohteet on velvoitettu korjaamaan havaitut puutteet. Kohteet, joissa on ollut vakavia puutteita, tarkastetaan uudelleen kesän aikana. Yleisimpiä havaittuja vakavia puutteita ovat olleet puutteet myynti-/säilytyslämpötiloissa ja käsihygieniassa.

Tarkastusten sisältö yhtenäinen

Tarkastuksen rakenne on kaikille pilotissa mukana oleville kohteille sama. Tavoitteena on, että tämä samalla yhtenäistäisi tarkastuskäytäntöjä koko maassa lähemmäs toisiaan. Evira on laatinut tarkastusohjeet ja käytettävän arviointiasteikon. Ohjeet ovat julkisia ja löytyvät internet-sivuilta: http://www.oivahymy.fi

Lisätietoja
valvontaeläinlääkäri Jaana Niemi-Aro puh. 040-314 4726

Takaisin