Mäntsälän Ohkolaan suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma

24.03.2011

Ohkolanjoen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Mäntsälään on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään suojavyöhykkeille otollisimmat paikat yhteensä 26 kilometrin matkalle Ohkolanjoen ja sen sivu-uomien rantapelloille. Suojavyöhykkeiden tarkoitus on vähentää pelloilta huuhtoutuvaa ravinne- ja maa-aineskuormaa. Yleissuunnitelma valmistui Mäntsälän kunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Ohkolanjoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma -julkaisu

Takaisin