Ympäristökeskuksen 8. toimintavuosi: Maatalouden vesiensuojelusta ravintolariisin tutkintaan

16.05.2017

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa tuotettiin vuonna 2016 laaja kirjo ympäristö- ja terveysvalvonnan palveluita. Ne edistävät niin ihmisten, luonnon kuin kotieläintenkin hyvinvointia. Rajallisia toimintaresursseja kompensoitiin kehittämällä uudenlaista viranomaisyhteistyötä.

Keski-Uudellamaalla ratkaistiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon vesihuollon vapautushakemuksia, yhteensä 45 kappaletta. Niistä 25 oli Nurmijärveltä, 17 Tuusulasta, 2 Järvenpäästä ja 1 Mäntsälästä. Hakemusten määrä alkoi kasvaa vuosikymmenen alussa, kun vesilaitokset ryhtyivät valvomaan kiinteistöjen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon. Ympäristökeskuksen valmistelemat lupa-, valvonta- ja lausuntoasiat ratkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa.

Ympäristökeskusta työllistivät myös kalliokiviaineksen louhintaan liittyvät lupahakemukset, jotka ovat herättäneet vastustusta paikallisten asukkaiden keskuudessa. Muutamat valvontatehtävät osoittautuivat erittäin laaja-alaisiksi ja aikaa vieviksi. Sellainen oli esim. luvattoman maankaatopaikan ennallistamispäätöksen valvonta Nurmijärvellä.

Vuonna 2016 noudatettiin ensimmäistä kertaa uuden ympäristönsuojelulain mukaista valvontasuunnitelmaa. Resurssit eivät kuitenkaan riittäneet suunnitelman toteuttamiseen. Ympäristöluvan varaista toimintaa harjoittaviin laitoksiin pystyttiin tekemään alle puolet suunnitelluista tarkastuksista. Monessa valvontakohteessa havaittiin lupaehtojen noudattamisessa puutteita, jotka olivat usein sitä merkittävämpiä, mitä pitempi aika edellisestä valvontakäynnistä oli kulunut.

Valvonnan piiriin kuuluu myös toiminta, jossa syntyy vaarallista jätettä. Syksyllä 2016 tarkastettiin yhden päivän aikana nelisenkymmentä Keski-Uudellamaalla toimivaa autokorjaamoa, joista 43 prosentilla oli huomattavia puutteita jäteasioissa. Ympäristökeskuksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhdessä toteuttama valvontaprojekti oli esimerkki uudenlaisesta viranomaisyhteistyöstä, jolla pyritään lisäämään rajallisten resurssien tehokasta käyttöä.

Ympäristökeskuksella oli keskeinen rooli kymmenen uusmaalaisen kunnan yhteisen ilmasto-ohjelman koordinoinnissa ja edistämisessä. Ohjelman puitteissa on solmittu energiatehokkuussopimuksia kuntien ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä. Moneen Kuuma-kuntaan on perustettu oma energiatehokkuuden edistämisryhmä. Julkisten kiinteistöjen tehokkaampaa energiankäyttöä on vauhditettu kouluttamalla ekotukihenkilöitä. Heitä oli viime vuoden lopussa jo lähes 170.

Viljelijälähtöisiä vesiensuojelutoimenpiteitä kehittävä VILKKU-hanke käynnistyi keväällä 2016. Tavoitteena on vähentää peltoviljelyn vesistökuormitusta tavalla, joka samalla parantaa tilojen taloudellista tulosta. Ympäristökeskuksen hallinnoima kaksivuotinen hanke toteutetaan Tuusulassa ja Mäntsälässä.

Luonnonsuojelutoimia kohdistettiin niin eläimiin kuin kasveihinkin: Järvenpäässä hoidettiin uhanalaisen ketosukkulakoin elinympäristöä ja Keravalla punakämmekän kasvupaikkaa.

Terveysvalvonta painottui elintarvikkeiden käsittelyyn ja valmistamiseen. Elintarvikehuoneistoihin tehtiin Keski-Uudellamaalla 819 tarkastuskäyntiä. Eniten epäkohtia havaittiin ravintoloissa, joista melkein joka kolmannessa oli korjattavaa. Parhaiten elintarviketurvallisuudesta huolehdittiin laitoskeittiöissä, missä asiat olivat kunnossa 96-prosenttisesti. Ravintoloissa tarjottavan keitetyn riisin mikrobiologista laatua tutkittiin omassa projektissaan. Elintarviketarkastajien keräämistä riisinäytteistä pääosa todettiin hyviksi, mutta joukossa oli myös välttäviä ja huonoja näytteitä, joiden bakteerimäärät olivat korkeita. Ympäristökeskus osallistui lisäksi yhteisprojekteihin, joissa selvitettiin mm. hampurilaispihvien ja sushin laatukysymyksiä.

Talousveden laatua ympäristökeskus valvoo yhdessä alueen vesilaitosten kanssa. Tuusulassa lähdevesipakkaamo joutui lopettamaan toimintansa, koska sen käyttämästä vedestä löytyi bensiinin lisäaineita. Niiden alkuperää ei ole saatu selville.

Ympäristökeskuksen eläinlääkärit hoitivat viime vuonna yli 7700 potilasta, joista pieneläinten osuus oli 93 prosenttia. Valvontaeläinlääkärin tarkastukset kohdistettiin ammattimaisen eläintenpidon osalta hevostalleihin.

Aluehallinnon uudistamisaikeet merkitsevät toteutuessaan sitä, että ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät ympäristökeskukselta maakunnan järjestettäviksi vuoden 2019 alussa. Ympäristökeskus on aloittanut suunnittelutyön toimintansa uudelleenjärjestämiseksi.

Ympäristökeskuksen vuosiraportti on luettavissa verkkosivuilla www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi (Etusivu> Yleistä> Strategia). Suora linkki vuosiraporttiin.

Lisätiedot: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille. Lisäksi ympäristökeskus vastaa toiminta-alueensa eläinlääkäripalveluista. Toiminnan päämäärinä ovat terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.

Takaisin