Autokorjaamojen vaarallisten jätteiden käsittelyssä paljon puutteita

31.03.2017

Merkittäviä riskejä ympäristölle

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötarkastajat ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisit tarkastivat loppuvuodesta 2016 projektiluonteisesti työpareina yhteensä 37 autokorjaamoa yhden päivän aikana. Korjaamoiden vaarallisten jätteiden käsittelyssä oli paljon korjattavaa. Vain yhdessä korjaamossa 37:stä ei ollut mitään huomauttamista. Kuudessatoista kohteessa oli merkittäviä ja 20:ssä vähäisempiä puutteita.

Merkittäviä epäkohtia olivat esimerkiksi jätteiden polttaminen, jäteöljyn varastoiminen niin, että aiheutuu riski sen pääsemisestä maahan tai viemäriin sekä vaarallisten jätteiden luovuttaminen toimijalle, jolla ei ole ympäristölupaa. Muun muassa öljyisiä iskunvaimentimia tai tyhjiä öljyastioita laitettiin joissain yrityksissä muiden jätteiden joukkoon. Uusintatarkastuksessa varmistettiin, että puutteet oli hoidettu kuntoon. Viidessätoista yrityksessä puutteet olivat niin vakavia, että poliisi antoi jälkikäteen sakkorangaistukset jätelain rikkomuksista.

Vähäisemmiksi puutteiksi katsottiin esimerkiksi puutteet jätekirjanpidossa tai vaarallisten jätteiden merkinnöissä. Myös yrityksen jätteiden toimittamisesta kunnalliseen, yksityishenkilöille ja maatalousyrityksille tarkoitettuun jätteenkeräykseen annettiin huomautus useille yrityksille. Vähäisempien rikkomusten osalta yrityksiä ohjeistettiin oikeista toimintatavoista.

Ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta on huolestunut projektissa löytyneiden epäkohtien suuresta määrästä. Monet niistä ovat hyvin kriittisiä ympäristön kannalta. Ympäristökeskuksessa ollaan kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tarkastetut yritykset ovat ryhtyneet aktiivisesti korjaamaan havaittuja puutteita.

Tällaiselle valvonnalle on selvästi tarvetta myös jatkossa, ja valvontaprojekti saakin jatkoa Keski-Uudenmaan sopijakunnissa Järvenpäässä, Keravalla, Nurmijärvellä, Mäntsälässä ja Tuusulassa. Ympäristökeskuksessa toivotaan, että tietoisuus vaarallisten jätteiden oikeasta ja asianmukaisesta käsittelystä leviää alalla ja että valvontaprojektilla oli vaikutusta myös muihin kuin tarkastettuihin yrityksiin.

Valvonnan lähtökohdat

Vaarallisista jätteistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Jätelainsäädännön mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee tarkastaa määräajoin yritykset, joiden toiminnassa syntyy vaarallista jätettä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on yli tuhat yritystä, joissa syntyy vaarallista jätettä ja sen vuoksi tarkastusvälit voivat muodostua melko pitkiksi. Projektin kohteeksi haluttiin valita ala, jonka valvonnalla saataisiin mahdollisimman suuri vaikuttavuus käytettävissä olevilla resursseilla. Autokorjaamoita on kaikissa kunnissa kymmenittäin. Valvottaviksi kohteiksi projektiin valikoitui niin yhden miehen pajoja kuin suuria ketjukorjaamojakin.

Tarkastukset toteutettiin ilman ennakkoilmoitusta, jotta saataisiin totuudenmukainen kuva alan vaarallisten jätteiden käsittelyn ja varastoinnin tilanteesta. Tarkastettavat korjaamot valittiin myös ilman ennakkotietoja. Kohteiksi ei siis valittu korjaamoja, joissa olisi tiedetty olevan erityisen paljon epäkohtia. Otanta kuvastanee siis melko hyvin yleistä vaarallisten jätteiden jätehuollon tasoa korjaamoissa.

Raportti Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvontaprojektista

Lisätietoja antaa valvontapäällikkö Katariina Serenius, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi, 040 314 4732.

Takaisin