Kunnissa edistetään ilmastonsuojelua ja saavutetaan taloudellisia säästöjä

17.03.2017

KUUMA-seudulla on käynnistetty paljon erilaisia energiatehokkuustoimenpiteitä. Niillä on tavoitteena vähentää energiankulutusta ja samalla saavuttaa taloudellisia säästöjä.

Työpaikoille koulutetaan ekotukihenkilöitä

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hankkeessa koulutetaan kuntien työntekijöitä ekotukihenkilöiksi. Ekotukihenkilöt ovat kiinteistöjen käyttäjiä ja kiinteistöhuollon työntekijöitä. Heitä valmennetaan koulutuksella oman työpaikkansa energia- ja materiaalitehokkuuden edistäjiksi. Hankkeessa oli vuoden 2016 lopussa mukana 167 ekotukihenkilöä 91:stä eri toimipisteestä.

Hankkeeseen on myös valittu erikseen seurattavia toimipisteitä, joissa seurataan sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta, kulutuskustannuksia ja kulutusmuutoksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Esimerkiksi vuodesta 2014 vuoteen 2015 sähkönkulutus laski seurantatulosten suhteen vertailukelpoisissa toimipisteissä keskimäärin 6,2 % ja lämmönkulutus keskimäärin 6,0 %.

Tavoitteena on saada kuntien energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisesta KUUMA-seudulle pysyvä käytäntö.

Kunnissa satsataan energiatehokkaaseen valaistukseen

Pornaisten terveyskeskuksen vanha valaistus korvattiin kokonaisuudessaan energiatehokkailla LED-valaisimilla. Valaisimet toimivat liike- ja läsnäolotunnisteilla ja ottavat huomioon päivänvalon sekä muut valonlähteet. Jos liikettä ei ole, valot himmenevät vähitellen ja lopulta sammuvat. Vuonna 2017 Pornaisissa on tavoitteena asentaa LED-valaistusta Parkkojan koululle sekä Linnunlaulun päiväkotiin, kertoo Pornaisten kunnan tekninen isännöitsijä Petri Heikkilä.

Nurmijärven Kirkonkylässä, Klaukkalassa, Rajamäellä ja Perttulassa tehtiin katuvalaistuksen saneerausta. Vanhoja ilmajohtoja ja puupylväitä korvattiin myrskyvahinkojen ehkäisemiseksi maakaapeleilla ja teräspylväillä. Samalla vanhojen elohopeavalaisimien tilalle asennettiin energiaa säästäviä LED-valaisimia.

Yrityksissä panostetaan uusiutuvaan energiaan

Hyvinkään Lämpövoima Oy otti tuotantokäyttöön uusinta tekniikkaa olevan pellettikattilan. Sen vuosituotanto vastaa noin 1000 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. Uuden kattilan myötä Hyvinkään Lämpövoiman vuotuiset CO2 -päästöt vähenevät 4500 tonnia.

Lisää esimerkkejä ilmastotyöstä

Vuoden 2016 ilmastokatsauksessa on lisää esimerkkejä KUUMA-seudulla tehtävästä ilmastotyöstä. Ilmastokatsaus 2016 löytyy osoitteesta www.kuumailmasto.fi. Kerran vuodessa ilmestyvä katsaus esittelee kuntien hyviä ilmastonsuojelu- ja energiatehokkuusesimerkkejä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus koordinoi KUUMA-ilmastotyötä.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Tapani Hänninen, 040 314 4719, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin