Kesän jätevesineuvonta käynnistyy Nurmijärven ja Espoon haja-asutusalueilla

02.06.2016

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit kesäkuun alussa Nurmijärvellä ja Espoossa. Tavoitteena on tehdä kesän aikana 240 kiinteistökäyntiä kuntien valitsemilla alueilla. Nurmijärvellä neuvontaa tarjotaan Palojoen ja Pinninnummen pohjavesialueilla ja Lepsämänjoen ympäristössä. Espoossa neuvonta kohdistetaan muun muassa Lakistonjoen ja Mankinjoen ympäristöön sekä Nuuksion Pitkäjärven pohjoispuolelle.

Aluevalinnoissa on painotettu ranta- ja pohjavesialueita, koska niillä kuormitusvaikutukset vesiin ovat suurimmat. Oman talousvesikaivon suojelua ei tule myöskään unohtaa, kun jätevesiä käsitellään tontilla. Yhdistyksen neuvojat antavat kiinteistökäynneillä eväitä jätevesien tehokkaaseen käsittelyyn ja lähiympäristön tilan parantamiseen. Käyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös pyynnöstä valittujen alueiden ulkopuolella Nurmijärvellä ja Espoossa.

Neuvonta on puolueetonta ja maksutonta

Neuvonta-alueilla kiinteistöjen omistajat saavat kirjeen ennen käyntiä. Kirjeessä ehdotettua käyntiaikaa on mahdollisuus vaihtaa sopivampaan. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle tai muille kolmansille osapuolille. Käynneillä perehdytään kiinteistön jätevesijärjestelmään, annetaan arvokkaita ohjeita sen käytöstä ja huollosta, sekä arvioidaan järjestelmän uusimistarve ja parantamismahdollisuudet.

Mökkiläisillekin neuvontaa

Kiivain mökkeilykausi on alkamassa. Nyt onkin hyvä aika tarkistaa mökin jätevesien käsittely ja huussin kunto. Hajuton huussi ja toimiva jätevesijärjestelmä ovat mieluisan lomaelämyksen kulmakiviä. Myös kesämökeillä hajajätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksia on noudatettava, jos mökki ei ole kantoveden varassa. Talousvesikaivo on myös hyvä huoltaa ennen lomaa.

Jätevesineuvonnassa annetaan ohjeita kuivakäymäläratkaisuihin ja käymälätuotosten jatkokäsittelyyn. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat usein ranta-alueilla, joilla jätevesien ja käymälätuotosten asianmukainen käsittely korostuu. Vapaa-ajan kiinteistöjen neuvonta painotetaan juhannuksesta heinäkuulle.

Lisätietoja

Vanhempi hajajätevesineuvoja, Sanna Laakso Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi, puh. 044 767 1393, puh. 09 272 7270 (vaihde)

Yhdistyksen neuvontasivut http://www.vhvsy.fi/content/fi/1007/2973/Haja-asutuksenjatevesineuvonta.html

Jätevesien käsittelystä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Jätevesiopas www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Olemme nyt myös Facebookissa! www.facebook.com/vhvsy


FAKTAT

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille -hanke

• Toteuttajana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

• Kannustetaan asukkaita käsittelemään jätevedet asianmukaisesti.

• Toteutetaan kiinteistökohtaisina käynteinä, jolloin asukkaat saavat juuri omiin tarpeisiinsa muokatut neuvot. Samalla kartoitetaan jätevesien käsittelyn tilannetta alueellisesti.

• Vuodesta 2011 lähtien neuvottu 2160 kiinteistön omistajaa Espoossa, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Vantaalla.

• Vuonna 2014 toteutetun seurantakyselyn vastauksissa neuvontaan oltiin hyvin tyytyväisiä ja noin puolta käynti motivoi kunnostustoimiin.

• Rahoittajina vesiensuojeluyhdistyksen lisäksi hankekunnat ja Uudenmaan ELY-keskus.

 

Takaisin