Järvien tilaa seurataan Mäntsälässä ja Nurmijärvellä

19.05.2016

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus jatkaa tänä kesänä Nurmijärvellä järvien veden laadun seurantaa ja aloittaa uutena Mäntsälän järvien tilan seurannan. Seurannalla saadaan tietoa järvien tilasta, kuten rehevöitymisestä ja happitilanteesta. Näin voidaan paremmin mahdollistaa järvien tilan ja virkistyskäytön säilyminen sekä ennakoida vesienhoidon toimenpiteiden tarpeita.

Mäntsälässä ei tähän asti ole tehty säännöllistä järvien tilan seurantaa Mäntsälän kunnan tai Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Nyt laaditun seurantaohjelman mukaan Mäntsälässä tullaan seuraamaan säännöllisesti 14 järveä. Lisäksi ohjelma mahdollistaa yksittäiset näytteenotot sellaisista järvistä, jotka eivät tule mukaan säännölliseen seurantaan. Tänä vuonna näytteitä otetaan Joutsjärvellä, Pitkäjärvellä ja Sääksjärvellä kesä- ja elokuussa.

Nurmijärven näytteenotto alkaa tänä kesänä 24.5. Valkjärvellä. Muita seurannassa mukana olevia järviä ovat Itä-Herunen, Länsi-Herunen, Sääksjärvi ja Vaaksinjärvi. Valkjärveltä otetaan näytteitä kolmen viikon välein hapetuksen tehon seuraamiseksi, muilta järviltä otetaan yksi näyte elokuussa. Nurmijärven järvien vuosien 2014 - 2015 seurantatuloksista on juuri ilmestynyt raportti, joka löytyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Järvien veden laatu pysyi seurantajaksolla edellisvuosien kaltaisena eikä suuria muutoksia havaittu.

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, joissakin tapauksissa vuoteen 2021 tai 2027 mennessä. Samalla hyvälaatuisten vesien tila ei saa heiketä.

Lisätietoja antavat ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740 ja ympäristösuunnittelija Anu Tyni, puh. 040 314 4728, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin