Jätevesineuvonta haja-asutusalueilla on tullut tarpeeseen

27.11.2014

Keski-Uudellamaalla on tehty haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa jo kohta kymmenen vuoden ajan. Valtaosa neuvontatyöstä on tehty kuntien, valtion ja EU:n yhteisissä hankkeissa. Hankkeilla on ollut yhteinen tavoite - tarjota kuntalaisille puolueetonta ja kaupallisista intresseistä vapaata neuvontaa kiinteistöjen jätevesiasioista. Neuvonnan keinot ovat vaihdelleet kyläilloista jätevesiklinikoihin ja kiinteistökohtaiseen neuvontaan. Lähes poikkeuksetta neuvonta on otettu hyvin vastaan ja se on tullut aina tarpeeseen. Samalla ikäväksi ja vaikeaksi koettu asia on saanut positiivista virettä.

Nurmijärvellä ja Tuusulassa neuvontaa on tehty Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ja kuntien yhteisessä hankkeessa. Viimeisen neljän vuoden aikana yhdistyksen jätevesineuvojat ovat tehneet kiinteistöille Tuusulassa yhteensä 630 neuvontakäyntiä ja Nurmijärvellä 410 käyntiä. Lisäksi yhdistyksen neuvojat ovat neuvoneet puhelimitse yli 150 asiakasta.

Neuvontakäynnillä neuvojat selvittivät yhdessä kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön jätevesijärjestelmän ja tekivät sen perusteella arvion hajajätevesiasetuksen vaatimusten täyttymisestä. Tarvittaessa neuvojat antoivat ohjeen järjestelmän uudistamiseen sekä neuvoja ammattitaitoisen suunnittelijan löytämiseen. Neuvojien tekemien jätevesijärjestelmien arviointien perusteella noin puolet Tuusulan ja Nurmijärven haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmistä vaatii perusteellista kunnostamista.

Tuusulan osalta jätevesineuvontahanke päättyy tänä vuonna, koska käytännössä kaikki kiinteistöt, jotka ovat 300 metrin päässä viemäriverkosta, vesihuollon kehittämisalueesta tai asemakaava-alueesta, on nyt neuvottu. Nurmijärvellä neuvonta jatkuu vielä, sillä myös Nurmijärvellä on tavoitteena saada neuvontaa mahdollisimman monelle haja-asutusalueen asukkaalle.

Mäntsälässä neuvontaa on tehty jo vuodesta 2005 alkaen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n hankkeessa. Hanke on neuvonnan lisäksi tehnyt aiheeseen liittyviä selvityksiä ja oppaita. Kiinteistökohtaista neuvontaa mäntsäläläiset ovat saaneet hankkeen jätevesiklinikalla, jota hanke kierrätti aktiivisesti kaikissa Mäntsälän haja-asutusalueen kylissä. Jätevesiklinikalla neuvoja paneutui kunkin neuvottavan kiinteistön tilanteeseen. Yhdessä kiinteistön omistajan kanssa kartoitettiin jätevesien käsittelyn nykytilanne kiinteistöllä, pohdittiin kiinteistölle sopivia jätevesiratkaisuja ja mietittiin sopiva etenemismalli. Hanke päättyi vuoteen 2013.

Hankkeissa tehdyn neuvontatyön merkittävyyden uskotaan näkyvän erityisesti kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien saneerauksen lopputuloksen laadussa ja järjestelmien hyvässä toiminnassa. Neuvonnan perusteella haja-asutusalueiden asukkailla on paremmat edellytykset saada juuri heidän kiinteistölleen sopiva järjestelmä. Neuvonnan vaikuttavuudesta Nurmijärvellä ja Tuusulassa valmistuu selvitys vuoden 2015 alkupuolella.

Vaikka hankkeissa saatujen kokemusten perusteella yleinen ilmapiiri hajajätevesiasetusta kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi, on säännöksiin valtakunnallisesti kohdistunut paljon kritiikkiä. Tämän johdosta ympäristöministeriössä selvitetään parhaillaan hajajätevesisäännösten toimivuutta ja muutostarpeita. Selvitys on tarkoitus tehdä vuoden 2014 aikana.

Alla olevista linkeistä löydät raportit, joissa on lisätietoa tehdystä neuvonnasta sekä jätevesijärjestelmien tilanteesta alueittain.
Nurmijärven jätevesineuvontahankkeen väliraportti 2014
Tuusulan jätevesineuvontahankkeen loppuraportti
Mäntsälän jätevesineuvontahankkeen loppuraportti

Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Anu Tyni, puh. 040 314 4728.

 

 

Takaisin