Uimavesien laatu heinäkuussa

03.08.2010

Uimavesinäytteet

Heinäkuun viimeiset uimavesinäytteet otettiin Tuusulan kunnan suuren kävijämäärän uimarannoilta 29.7.2010. Suuren kävijämäärän eli ns. EU-uimarannoiksi luokitellaan Tuusulan kunnan alueella Häklin, Urheilupuiston ja Rusutjärven uimapaikat.

Näytteet toimitettiin tutkittaviksi Metropolilab -nimiseen elintarvike- ja ympäristölaboratorioon. Näytteistä tutkittiin sekä suolistoperäiset enterokokit että Escherichia coli -bakteerit. Nyt tutkimustulokset ovat valmistuneet. Kaikki tutkitut uimavedet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset, eli olivat laadultaan hyviä.

Uimakauden viimeiset uimavesinäytteet otetaan kaikilta Tuusulan ja Mäntsälän kuntien ja Järvenpään kaupungin yleisiltä uimarannoilta viikolla 33.

29.7.2010 otettujen uimavesinäytteiden tutkimustulokset olivat seuraavat:

   Häklin uimapaikka  Urheilupuiston uimapaikka  Rusutjärven uimapaikka
 Escherichia coli  26  10  5
 Enterokokit  6  2  13Uimaveden laadun tutkiminen laboratoriotutkimuksin

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteet uimavedestä kaikilta yleisiltä rannoilta uimavesiasetuksen mukaisesti kolmesta viiteen kertaan kesän aikana (EU-rannoilta 4 krt/uimakausi ja 1 krt/ ennen uimakautta, muilta yleisiltä rannoilta 3 krt/uimakausi). Uimakausi alkaa 15.6. ja päättyy 31.8. Suunnitellut näytteenottopäivät ovat näkyvillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen internet-sivuilla www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Uimarannalta otetusta vesinäytteestä tutkitaan laboratoriossa sen bakteeripitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön uimaveden laatuvaatimusten mukaan uimaveden laatu on hyvä (samalla myös toimenpideraja), jos

  • Escherichia coli -bakteereja alle 1000 mpn/100 ml ja
  • Suolistoperäisiä enterokokkeja alle 400 pmy/100 ml

Tasalämpöisten eläinten ja ihmisen suolistossa elävien bakteerien esiintymistä vedessä käytetään kuvaamaan veden hygieenisyyttä. E. coli- ja enterokokit ilmentävät ulostesaastutusta, muita kolibakteereja pidetään likaantumisen yleisindikaattoreina. Huonolaatuisessa vedessä uiminen altistaa uimarin esimerkiksi vatsataudeille, iho- ja virtsatietulehduksille.

Veden laatu arvioidaan myös aistinvaraisesti

Uimarannan valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin, mahdolliseen öljyn ja fenolin hajuun, veden vaahtoamiseen, kelluviin roskiin ja sinilevien massaesiintymiseen. Sinileviä tarkkaillaan uimavesinäytteiden ottamisen yhteydessä. Jos sinilevää havaitaan, asetetaan uimarannalle varoituskyltti.

Näytteenottokierroksella 29.7.2010 sinilevää havaittiin vähän Rusutjärven uimapaikalla. Levän esiintyminen voi vaihdella nopeastikin tuulen ja sateen vaikutuksesta.

Osa sinilevistä on myrkyllistä. Sinilevien tuottamat myrkyt ovat voimakkaita hermo-, maksa- tai solumyrkkyjä. Kyseiset levät voivat aiheuttaa myös ruoansulatuskanavan oireita, kuumetta sekä ihon, silmien, korvien, nielun ja hengitysteiden ärsytysoireita.

Sinilevää havaitessasi:

- Älä käytä järvivettä juomavetenä, ruuanlaittoon, astioiden tiskaukseen tai sellaisenaan syötävien
kasvinosien suoraan kasteluun.
- Älä käytä järvivettä pesu- tai löylyvetenä. Varsinkin löylyvetenä käyttäminen voi uusimpien
tutkimustulosten mukaan olla hyvin haitallista.
- Älä ui, jos vedessä on runsaasti sinilevää. Vähäiseenkin levän määrään tulee suhtautua
varovaisuudella ja uimisen jälkeen tulee käydä suihkussa.
- Vältä lasten ja kotieläinten uimista sinileväisessä vedessä, sillä levien joutuminen suuhun voi olla vaarallista.

Luonnonlinnut voivat levittää ulosteidensa välityksellä järvisyyhyä. Järvisyyhy ilmenee ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Ihmiselle se on vaaraton, mutta kiusallinen. Voimakas kutina häviää muutamassa tunnissa, mutta näppylät vasta viikon kuluttua. Uimista ruohikkoisessa rantavedessä on vältettävä, sillä järvisyyhyä aiheuttavat imumadon toukat esiintyvät juuri siellä. Järvisyyhyä ei tutkita erikseen uimavesistä, mutta ympäristökeskus tiedottaa varoituskyltein rannoilla ilmenevästä järvisyyhystä kuntalaisten antamien tietojen perusteella.

Takaisin