Uimavesien laatu Keski-Uudellamaalla heinäkuussa 2010

23.07.2010

Uimavesinäytteet

Heinäkuun toiset uimavesinäytteet otettiin Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin ja Mäntsälän kunnan alueilta 20.7.2010. Suurempien kävijämäärien rannoilta eli EU-uimarannoilta näytteet otetaan viikolla 30. Näytteet otettiin Tuusulan kunnan alueella Jokelan ja Kellokosken uimapaikoilta sekä Tuusulanjärvestä Krapin rannasta. Järvenpään uimavesinäyte otettiin Vanhankylänniemen uimarannalta. Mäntsälän kunnan alueelta näytteet otettiin Keravanjärveltä Järvenpään seurakunnan Leiriniemen ja Järvenpään kaupungin rannoilta sekä Hautjärven, Kilpijärven, Onkimaan, Levannon ja Nummisten uimarannoilta. Näytteet toimitettiin tutkittaviksi Metropolilab -nimiseen elintarvike- ja ympäristölaboratorioon. Näytteistä tutkittiin sekä suolistoperäiset enterokokit että Escherichia coli -bakteerit. Nyt tutkimustulokset ovat valmistuneet. Kaikki tutkitut uimavedet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset, eli olivat laadultaan hyviä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat 24 ja 28 asteen välillä.

Uimavesitulokset

Uimaveden laadun tutkiminen laboratoriotutkimuksin

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteet uimavedestä kaikilta yleisiltä rannoilta uimavesiasetuksen mukaisesti kolmesta viiteen kertaan kesän aikana (EU-rannoilta 4 krt/uimakausi ja 1 krt/ ennen uimakautta, muilta yleisiltä rannoilta 3 krt/uimakausi).  Uimakausi alkaa 15.6. ja päättyy 31.8.  Suunnitellut näytteenottpäivät ovat näkyvillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen internetsivuilla http://www.keski-uudenmaanymparistokeskus.fi/

Uimarannalta otetusta vesinäytteestä tutkitaan laboratoriossa sen bakteeripitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön uimaveden laatuvaatimusten mukaan  uimaveden laatu on hyvä (samalla myös toimenpideraja), jos
o Escherichia coli -bakteereja alle 1000 mpn/100 ml ja
o Suolistoperäisiä enterokokkeja alle 400 pmy/100 ml

Tasalämpöisten eläinten ja ihmisen suolistossa elävien bakteerien esiintymistä vedessä käytetään kuvaamaan veden hygieenisyyttä. E. coli- ja enterokokit ilmentävät ulostesaastutusta, muita kolibakteereja pidetään likaantumisen yleisindikaattoreina. Huonolaatuisessa vedessä uiminen altistaa uimarin esimerkiksi vatsataudeille, iho- ja virtsatietulehduksille.


Veden laatu arvioidaan myös aistinvaraisesti

Uimarannan valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin, mahdolliseen öljyn ja fenolin hajuun, veden vaahtoamiseen, kelluviin roskiin ja sinilevien massaesiintymiseen. Sinileviä tarkkaillaan uimavesinäytteiden ottamisen yhteydessä. Jos sinilevää havaitaan, asetetaan  uimarannalle varoituskyltti.
Näytteenottokierroksella 20.7 sinilevää havaittiin vähän Mäntsälässä Sälinkään Kilpijärvessä sekä Tuusulanjärvellä Vanhankylänniemen ja Krapin rannoilla. Mäntsälän kunnassa Onkimaan Isojärvessä sinilevää on runsaasti ja rannalle on asetettu varoituskyltti. Uintikieltoa rannoille ei aseteta levän esiintymisen vuoksi. Levän esiintyminen voi vaihdella nopeastikin tuulen ja sateen vaikutuksesta
Osa sinilevistä on myrkyllistä. Sinilevien tuottamat myrkyt ovat voimakkaita hermo-, maksa- tai solumyrkkyjä. Kyseiset levät voivat aiheuttaa myös ruoansulatuskanavan oireita, kuumetta sekä ihon, silmien, korvien, nielun ja hengitysteiden ärsytysoireita.

Sinilevää havaitessasi

 - Älä käytä järvivettä juomavetenä, ruuanlaittoon, astioiden tiskaukseen tai sellaisenaan syötävien kasvinosien suoraan kasteluun.   
 - Älä käytä järvivettä pesu- tai löylyvetenä. Varsinkin löylyvetenä käyttäminen voi uusimpien tutkimustulosten mukaan olla hyvin haitallista.   
 - Älä ui, jos vedessä on runsaasti sinilevää. Vähäiseenkin levän määrään tulee suhtautua varovaisuudella ja uimisen jälkeen tulee käydä suihkussa.   
 - Vältä lasten ja kotieläinten uimista sinileväisessä vedessä, sillä levien joutuminen suuhun voi olla vaarallista. 

Luonnonlinnut voivat levittää ulosteidensa välityksellä järvisyyhyä. Järvisyyhy ilmenee ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Ihmiselle se on vaaraton, mutta kiusallinen. Voimakas kutina häviää muutamassa tunnissa, mutta näppylät vasta viikon kuluttua. Uimista ruohikkoisessa rantavedessä on vältettävä, sillä järvisyyhyä aiheuttavat imumadon toukat esiintyvät juuri siellä. Järvisyyhyä ei tutkita erikseen uimavesistä, mutta ympäristökeskus tiedottaa varoituskyltein rannoilla ilmenevästä järvisyyhystä kuntalaisten antamien tietojen perusteella.

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa kesällä 2010 uimavesien laadusta internet-sivuillaan http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/ sekä paikallislehdissä. Tulokset viedään rannoille myös kirjallisina.


Lisätietoa

Terveystarkastaja Martti Nykänen, puh. 0403144714, martti.nykanen@tuusula.fi
Valvontaeläinlääkäri Jaana Niemi-Aro, p. 040 314 4726, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Lisätietoa uimarantojen kunnosta  ja kunnostuksesta antaa Tuusulassa liikuntapäällikkö Risto Kanerva  puh 040 314 2220, Järvenpäässä liikuntapaikkapäällikkö Tony Konkola 040 3152062 ja Mäntsälässä kenttämestari Juhani Pöllä puh.  040 3145408.

Takaisin