Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan uimavedet kesäkuussa laadultaan hyviä

23.06.2010

UIMAVESIEN LAATU KESKI-UUDENMAALLA KESÄKUUSSA 2010

Kesäkuun uimavesinäytteet otettiin Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin ja Mäntsälän kunnan  alueilta 14. ja 15.6.2010. Näytteet otettiin Tuusulan kunnan alueella Urheilupuiston, Häklin, Rusutjärven, Jokelan ja Kellokosken uimapaikoilta sekä Tuusulanjärvestä Puolustusvoimien kehittämiskeskuksen rannasta. Järvenpään uimavedet otettiin Tervanokan ja Vanhankylänniemen uimarannoista. Mäntsälän kunnan alueelta näytteet otettiin Keravanjärveltä kunnan, seurakunnan ja Järvenpään kaupungin rannoista sekä Sääksjärven, Saaren, Sahajärven, Hautjärven, Kilpijärven, Onkimaan, Levannon ja Nummisen uimarannoista. Näytteet toimitettiin tutkittaviksi Metropolilab -nimiseen elintarvike- ja ympäristölaboratorioon. Näytteistä tutkittiin sekä suolistoperäiset enterokokit että Escheria coli -bakteerit. Nyt tutkimustulokset ovat valmistuneet.  Kaikki tutkitut uimavedet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset, eli olivat laadultaan hyviä.

Sinilevien ja järvisyyhyn seuranta

Uimarannan valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin, mahdolliseen öljyn ja fenolin hajuun, veden vaahtoamiseen, kelluviin roskiin ja sinilevien massaesiintymiseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta ei enää suoriteta säännöllistä leväseurantaa uimarannoilla. Uimareiden on syytä ennen uimaan menoa tutkia uimavesi silmämääräisesti ja välttää uimasta sinileväisessä vedessä. Yleensä sinilevän esiintyminen alkaa Sälinkään Kilpijärvessä ja Onkimaan Isojärvessä juhannuksen jälkeen. Tuusulanjärvellä, Rusutjärvellä, Sääksjärvellä ja Hunttijärvellä Saaren rannassa levää esiintyy heinäkuun lopulla ja elokuussa.

Noin puolet sinilevälajeista on myrkyllisiä. Sinileväisessä vedessä ei tule uida, eikä sitä tule käyttää elintarvikkeiden huuhteluvetenä eikä löylyvetenä. Sinilevä voi aiheuttaa iho-oireita, silmien kirvelyä, nuhaista oloa, lihaskipua tai pahoinvointia. Mikäli on uinut sini­le­väisessä vedessä, on sinileväinen vesi huuhdeltava puhtaalla vedellä mahdollisimman pian pois iholta ja silmistä. Lievissä myrkytystapauksissa voidaan käyttää apteekista saatavaa lääkehiiltä. Vakavassa myrkytyksessä tulee ottaa yhteyttä lääkä­riin.

Luonnonlinnut aiheuttavat haittaa rannoilla oleskeleville ulosteidensa välityksellä leviävän järvisyyhyn myötä. Järvisyyhy ilmenee ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Ihmiselle se on vaaraton, mutta kiusallinen. Voimakas kutina häviää muutamassa tunnissa, mutta näppylät vasta viikon kuluttua. Uimista ruohikkoisessa rantavedessä on vältettävä, sillä järvisyyhyä aiheuttavat imumadon toukat esiintyvät juuri siellä. Edellä mainitusta johtuen ympäristökeskus ei suosittele lintujen syöttämistä uimarannoilla. Järvisyyhyä ei tutkita erikseen uimavesistä,  mutta ympäristökeskus tiedottaa varoituskyltein rannoilla ilmenevästä järvisyyhystä kuntalaisten antamien tietojen perusteella.

Rantojen turvallisuus

Suurimpia riskejä uimarannoilla aiheuttavat roskien heittelijät ja rakenteiden rikkojat. Rantojen kuntoa ylläpitävät kuntien  liikuntatoimet (Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki) tai Tekninen palvelukeskus (Mäntsälän kunta). Järjestystä uimarannoilla valvoo poliisi. Kaikista vakavista rikkeistä ilmoitetaan tarvittaessa poliisille. Tällaiseksi luokitellaan mm. varoituskylttien tuhoamiset ja pelastusvälineiden rikkomiset tai varastamiset. Oman riskinsä uimareille aiheuttavat myös rannoille tuodut eläimet. Ne ovat uhka niin turvallisuudelle kuin veden puhtaana pysymisellekin. Eläinten mikrobikanta on erilainen kuin ihmisten ja osa uimareista on jopa allergisia eläimille. Siksi eläinten rannoille tuominen on kiellettyä myös järjestyslaissa ja siitä on informoitu uimareita rannoille asetetuin kieltokyltein.

EU-rantojen kunto ja turvallisuus on tarkastettu Mäntsälässä 24.5. Järvenpään rantojen kunto tarkastettiin 1.6. ja Tuusulan rannat tarkastettiin 10.6. Lisätietoa uimarantojen kunnosta, ja kunnostuksesta antaa Tuusulassa liikuntapäällikkö Risto Kanerva  puh 040 314 2220, Järvenpäässä Liikuntapaikkapäällikkö Tony Konkola 040 3152062 ja Mäntsälässä kenttämestari Juhani Pöllä puh.  040 3145408

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus  tiedottaa kesällä 2010  uimavesien laadusta internetsivuillaan ()  sekä paikallislehdissä. Tulokset viedään rannoille myös kirjallisina.

Lisätietoa

Elintarviketarkastaja Tarja Pilvilä, puh 040 3142255tai  tarja.pilvila@tuusula.fi, elintarviketarkastaja Tuula Ylönen, puh 040 3144723  tai  tuula.ylonen@tuusula.fi  sekä terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka p. 040 314 4711

Takaisin