Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella työntäyteinen ensimmäinen toimintavuosi

11.03.2010

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ensimmäinen toimintavuosi on ollut työntäyteinen. Ympäristökeskus on yhtenäistänyt asiakastietojärjestelmänsä sekä toimintaansa koskevat taksat ja valvontasuunnitelmat. Tämän lisäksi ympäristökeskus valmisteli vuoden 2009 aikana Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätettäväksi muun muassa 16 lupa-asiaa ja 21 lausuntoa, teki noin 1 300 tarkastusta ja valmisteli Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman. Tämän ja paljon muuta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki noin 64 000 euroa edullisemmin, kuin mihin sen sopijakunnat olivat vuoden 2009 talousarviossa varautuneet.

Sopijakunnat saavat vuoden 2009 maksuistaan palautusta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien maksuosuudet vuonna 2009 ovat vastanneet niiden vuoden 2008 talousarvioissa kyseisten palveluiden tuottamiseen varattuja toimintakatteita (nettomenoja). Koska ympäristökeskus aloitti toimintansa vasta huhtikuun alussa, olivat sopijakuntien maksuosuudet vastaavasti koko vuoden toimintakatteita pienemmät. Lisäksi Keravan kaupunki liittyi ympäristökeskukseen kaksi kuukautta muita sopijakuntia myöhemmin, jolloin myös sen maksuosuudet jäivät sopijakunnista pienimmiksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palauttaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille maksuosuuksien hyvityksinä vuoden 2009 positiivisen toimintakatteensa. Suurimmat palautukset tulevat saamaan Järvenpää ja isäntäkuntana toimiva Tuusula, jotka ovat olleet myös ympäristökeskuksen suurimat maksajat.

Ympäristölautakunta urakoi hallintopakoista ilmastopolitiikkaan

Sopijakuntien luottamushenkilöistä koostuva Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kokoontui viime vuonna 12 kertaa käsitellen kaikkiaan 104 kokousasiaa. Ylivoimaisesti eniten lautakuntaa työllistivät ympäristö- ja maa-ainesluvat sekä muut ympäristövalvontaan liittyvät asiat.

Lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi seudullinen ympäristölautakunta käsitteli kokouksissaan sekä kevään 2009 kehittämisseminaarissa seudullisia ja globaaleja ympäristökysymyksiä. KUUMA-kuntien toimenpiteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi olivat viime vuonna keskeisesti esillä lautakunnan työskentelyssä. Myös eri liikennemuotojen meluntorjuntakysymykset, vesiensuojelu sekä luonto ja luonnon virkistyskäyttö nousivat ympäristölautakunnassa esille seudullisina ympäristönsuojelun painopistealueina.

Lautakunnan puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen arvioi keskuksen toiminnan ja lautakuntatyön käynnistyneen tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä. Tavoitellut synergiaedut näkyvät jo muun muassa henkilöstön asiantuntemuksen käytössä koko alueen hyväksi ja erikoistumismahdollisuuksien lisääntymisenä. Ilahduttavaa on myös se, että talous on pysynyt raameissaan ja sopijakunnat saavat palautusta maksuosuuksistaan. Siltasari-Peltosen mielestä ympäristökeskuksen kokemuksia voitaisiin hyödyntää myös muilla toimialoilla.

Vuoden 2009 toiminta verkossa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2009 toiminnan pääkohdat on esitelty tarkemmin vuosiraportissa, joka on luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa: /liitetiedostot/materiaali_edit/11299.pdf

Lisätietoja:  
ympäristölautakunnan puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen, p. 040 734 1682
ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253

Takaisin