Ehdotukset Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräyksiksi nähtävillä

02.01.2013


Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 11.12.2012 § 140 hyväksynyt omalta osaltaan ehdotukset Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi sekä päättänyt asettaa ehdotukset nähtäville 2.1. - 28.2.2013 väliseksi ajaksi.

Ehdotukset kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi on valmisteltu ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä muun palautteen perusteella. Luonnos on ollut nähtävillä vuoden 2011 lopulla. Osallistuminen luonnoksen valmisteluun nähtävilläoloaikana oli aktiivista.

Nyt nähtävillä olevaan aineistoon eli ehdotuksiin kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi voi tutustua 2.1-28.2.2013 välisenä aikana:

- Järvenpäässä kaupungintalon palvelupisteessä, os. Hallintokatu 2
- Keravalla kaupungintalon kirjaamossa, os. Kauppakaari 11
- Mäntsälässä kunnantalolla, os. Heikinkuja 4
- Tuusulassa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hallintoyksikössä, os. Hyrylänkatu 8 C 12-15
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla

Kussakin kunnassa on nähtävillä asianomaisen kunnan ehdotus määräyksiksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa Tuusulassa ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla on nähtävillä kaikkien neljän kunnan määräysehdotukset.

Lausuntoja ja mielipiteitä ehdotuksesta ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi voi jättää kirjallisesti 28.2.2013 asti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, os. PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostiosoitteeseen: yaktoimisto@tuusula.fi.

 Lisätietoja asiassa antavat:

ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen, p. 040 3144 736
ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius, p. 040 3144 732
ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, p. 040 3144 730
ympäristösuunnittelija Anu Tyni, p. 040 3144 728 (paikalla 7.1. alkaen)

Ehdotus Järvenpään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi
Ehdotus Keravan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi
Ehdotus Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi
Ehdotus Tuusulan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi
Pöytäkirjanote KUYK 11.12.2012 §140

Tuusulassa 18.12.2012
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Takaisin