Uimavesien laatu Keski-Uudellamaalla hyvä

07.06.2012

Uimavesinäytteiden tulokset kesäkuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus otti kesän ensimmäiset uimavesinäytteet Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän EU-rannoilta 31.5.2012. Tutkimustulokset ovat valmistuneet, ja kaikki tutkitut uimavedet täyttivät sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset eli olivat laadultaan hyviä. Näytteet otettiin Tuusulassa Urheilupuiston, Häklin ja Rusutjärven uimarannoilta. Järvenpään uimavesinäyte otettiin Tervanokan uimarannasta. Mäntsälässä näytteet otettiin Keravanjärveltä kunnan rannalta sekä Hunttijärven Saaren uimarannalta. Näytteistä tutkittiin sekä suolistoperäiset enterokokit että Escheria coli -bakteerit.

Ympäristökeskus ottaa näytteet toiminta-alueensa uimarannoilta vähintään kolme kertaa uimakauden (15.6.- 31.8.2012) aikana. EU-rannoilta näytteet otetaan neljä kertaa kesän aikana. EU-rantoja ovat yli sadan päivittäisen kävijän uimarannat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo uimarantojen veden laatua Keski-Uudellamaalla seuraavilla rannoilla:

  • Tuusula: Urheilupuiston lammen, Häklin lammen, Rusutjärven, Jokelan lammen, Kellokosken Keravanjoen ja Tuusulanjärven Maanpuolustuskorkeakoulun rannat
  • Järvenpää: Tuusulanjärven Tervanokan ja Vanhankylän niemen rannat
  • Mäntsälä: Keravanjärven Mäntsälän kunnan, Järvenpään seurakunnan, Hunttijärven Saaren, Sääksjärven, Sahajärven virkistysalueen, Hautjärven, Kilpijärven
  • Sälinkään, Nummisten Mustijoen, Onkimaan ja Levannon rannat

Uimarantojen luokitus ja uudet symbolit

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on arvioinut toiminta-alueensa EU-uimarantojen veden laadun ja ensimmäistä kertaa luokitellut uimaveden vuoden 2011 uimakauden päätyttyä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Luokitus on tehty uimakausien 2008 - 2011 suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin valvontatutkimustulosten perusteella. Luokitus tehdään kaikissa EU-maissa samojen mittareiden mukaisesti. Kukin uimavesi luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi. Kaikki Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän EU-uimarantojen uimavedet on luokiteltu erinomaisiksi. Luokitus päivitetään vuosittain.

Uimavesiluokitus ilmaistaan ns. uimavesiluokkasymboleilla, jotka ovat nähtävillä sekä uimarannoilla että kuntien liikuntapalvelujen nettisivuilla. Symbolien avulla uimarannoilla tullaan jakamaan tietoa voimassa olevan uimaveden luokituksen lisäksi myös tilanteista, jolloin uiminen ei ole suositeltavaa tai uimavesi on asetettu uimakieltoon. Symbolit eivät korvaa muuta tiedottamista vaan niiden avulla sekä täydennetään uimaveden laatua koskevaa tiedottamista että edistetään tiedon ymmärtämistä.

Sinilevien ja järvisyyhyn seuranta

Uimarannan valvontakäynnillä arvioidaan veden laatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin, mahdolliseen öljyn ja fenolin hajuun, veden vaahtoamiseen, kelluviin roskiin ja sinilevien massaesiintymiseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo uimarantojen sinilevätilannetta ainoastaan uimavesinäytteiden ottamisen yhteydessä. Kesä ensimmäisen näytteenoton yhteydessä sinilevää ei ollut havaittavissa yhdelläkään rannalla. Yleensä sinilevän esiintyminen alkaa Sälinkään Kilpijärvessä ja Onkimaan Isojärvessä juhannuksen jälkeen. Tuusulanjärvellä, Rusutjärvellä, Sääksjärvellä ja Hunttijärvellä Saaren rannassa levää esiintyy usein heinäkuun lopulla ja elokuussa.

Uimareiden on syytä ennen uimaan menoa tutkia uimavesi silmämääräisesti ja välttää uimasta sinileväisessä vedessä. Noin puolet sinilevälajeista on myrkyllisiä. Sinileväisessä vedessä ei tule uida, eikä sitä tule käyttää elintarvikkeiden huuhteluvetenä eikä löylyvetenä. Sinilevä voi aiheuttaa iho-oireita, silmien kirvelyä, nuhaista oloa, lihaskipua tai pahoinvointia. Mikäli on uinut sinileväisessä vedessä, on sinileväinen vesi huuhdeltava puhtaalla vedellä mahdollisimman pian pois iholta ja silmistä. Lievissä myrkytystapauksissa voidaan käyttää apteekista saatavaa lääkehiiltä. Vakavassa myrkytyksessä tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.

Luonnonlinnut aiheuttavat haittaa rannoilla oleskeleville ulosteidensa välityksellä leviävän järvisyyhyn myötä. Järvisyyhy ilmenee ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Ihmiselle se on vaaraton, mutta kiusallinen. Voimakas kutina häviää muutamassa tunnissa, mutta näppylät vasta viikon kuluttua. Uimista ruohikkoisessa rantavedessä on vältettävä, sillä järvisyyhyä aiheuttavat imumadon toukat esiintyvät juuri siellä. Edellä mainitusta johtuen ympäristökeskus ei suosittele lintujen syöttämistä uimarannoilla. Järvisyyhyä ei tutkita erikseen uimavesistä, mutta ympäristökeskus tiedottaa varoituskyltein rannoilla ilmenevästä järvisyyhystä kuntalaisten antamien tietojen perusteella.

Rantojen turvallisuus

Suurimpia riskejä uimarannoilla aiheuttavat roskien heittelijät ja rakenteiden rikkojat. Rantojen kuntoa ylläpitävät Tuusulassa ja Järvenpäässä kuntien liikuntatoimet ja Mäntsälässä tekninen palvelukeskus. Järjestystä uimarannoilla valvoo poliisi. Kaikista vakavista rikkeistä ilmoitetaan tarvittaessa poliisille. Tällaiseksi luokitellaan mm. varoituskylttien tuhoamiset ja pelastusvälineiden rikkomiset tai varastamiset. Oman riskinsä uimareille aiheuttavat myös rannoille tuodut eläimet. Ne ovat uhka niin turvallisuudelle kuin veden puhtaana pysymisellekin. Eläinten mikrobikanta on erilainen kuin ihmisten ja osa uimareista on jopa allergisia eläimille. Siksi eläinten rannoille tuominen on kiellettyä myös järjestyslaissa ja siitä on informoitu uimareita rannoille asetetuin kieltokyltein.

Uimarantojen kunto ja turvallisuus on tarkastettu Mäntsälässä 30.5 ja Tuusulassa 5.6. Järvenpään rannat tarkastetaan 7.6. Lisätietoa uimarantojen kunnosta ja kunnostuksesta antaa Tuusulassa liikuntapäällikkö Risto Kanerva puh. 040 314 2220, Järvenpäässä liikuntapaikkapäällikkö Tony Konkola puh. 040 315 2062 ja Mäntsälässä kenttämestari Juhani Pöllä puh.040 314 5408.

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa kesällä 2012 uimavesien laadusta verkkosivuillaan www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä paikallislehdissä. Tulokset viedään rannoille myös kirjallisina.

Lisätietoa asiasta antaa

Elintarviketarkastaja Tarja Pilvilä, puh 040 3142 255 tai etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Elintarviketarkastaja Tuula Ylönen, puh 040 3144 723 tai etunimi.sukunimi@tuusula.fi
Terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka p. 040 314 4711

Takaisin