Tuusulan kunnan omistuksessa useita arvokkaita metsäkohteita

22.02.2012

Tuusulassa on kesän 2011 aikana kartoitettu kunnan omistamista metsistä METSO-ohjelmaan kelpoisia kohteita. METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, jonka tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus suojelemalla luonnontilaisia metsiä. METSO-ohjelmaan soveltuvien kohteiden keskeisiä ominaisuuksia ovat suuri lahonneen ja kuolleen puuston määrä ja iäkäs ja kookas puusto.

Tuusulasta METSO-kelpoisia kohteita löytyi 21 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 189 hehtaaria. Valtaosa kohteista kuuluu METSO-elinympäristöluokkaan lehdot ja runsaslahopuustoiset kangasmetsät. Mukana on myös muutamia puustoisia soita. Kohteiden pinta-aloissa esiintyy suurta vaihtelua, pienimmät kohteet ovat alle hehtaarin, suurimmat kohteet yli 30 hehtaaria. 

Pähkinämäen metsä Tuusulassa

Arvokkaiden metsäkohteiden suojelu on tärkeää, sillä uusimman Suomen uhanalaisluokituksen mukaan (2010) metsäelinympäristön muutokset ovat lähes 700 lajin ensisijaisena uhanalaisuuden syynä. Lisäksi  noin 5000 metsässä elävää  lajia on riippuvainen lahopuusta. Etelä-Suomen metsien suojeluaste on myös maamme alhaisin, tällä hetkellä noin 2 %.  

Lisätietoja:

ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen, 040 314 4729, mia.vaittinen@tuusula.fi

Takaisin