Ilmanlaadun mittaus käynnistynyt Järvenpäässä

09.01.2012

Järvenpäässä on käynnistetty ilmanlaadun mittaus. Ilmanlaatua mitataan vuoden 2012 ajan siirrettävällä mittausasemalla, joka on sijoitettu Järvenpään keskustaan Helsingintien varteen. Asemalla mitataan mm. typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia. Mittaustulokset kuvaavat ilmanlaatua, jolle ihmiset altistuvat yleisesti liikkuessaan tai asuessaan vilkasliikenteisillä alueilla Uudellamaalla.

Mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Mittaustuloksia voi seurata lähes reaaliajassa HSY:n verkkosivuilla. Sivuilla on esitetty mm. ilmansaastepitoisuuksien tuntikeskiarvot ja pitoisuudet viikottain. Lisäksi ilmanlaadusta on esitetty ilmanlaatuindeksi, joka kuvaa vallitsevia pitoisuuksia suhteessa ilmansaasteiden terveysvaikutuksiin asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono.

Edellisen kerran ilmanlaatua mitattiin Järvenpäässä vuonna 2006 Sibeliuksentien varrella.  Ilmanlaadun mittaus on osa Uudenmaan ympäristökeskuksen ja pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaohjelmaa.

Lisätietoja:

ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen, 040 314 4729,  mia.vaittinen@tuusula.fi,
ympäristökeskuksen verkkosivut

Takaisin