Ympäristönsuojelumääräysten luonnos nähtävillä

14.11.2011

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 14.6.2011 päättänyt käynnistää Järvenpään ja Tuusulan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun sekä Keravan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten tarkistamisen. Luonnokset kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi ja ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi ovat valmistuneet.

Ympäristönsuojelulain perusteella kunnanvaltuustolla on oikeus antaa kuntakohtaisia, paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen kunnista Keravalla ja Mäntsälässä on voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset. Niitä on tarkoitus valmistelutyön aikana tarkistaa. Järvenpäässä ja Tuusulassa määräysten valmistelu on jäänyt kesken, eikä niillä ole ympäristönsuojelumääräyksiä.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan joustavasti ja tehokkaasti ehkäistä kuntien paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristöhaittoja. Tähän säädöstason määräykset ovat usein liian yleisluonteisia. Vireillä olevan valmistelutyön aikana on selvitetty Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan paikalliset olosuhteet sekä pilaantumiselle herkät alueet, ja nämä on otettu huomioon määräysten valmistelussa.

Pilaantumiselle herkillä alueilla, kuten pohjavesialueilla ja vesistöjen ranta-alueilla ehdotetaan vähimmäisvaatimuksia tiukempien määräysten antamista koskien jätevesien käsittelyä ja johtamista. Lehtipuhaltimien käyttöä ehdotetaan rajoitettavaksi asemakaavoitetuilla alueilla ja risujen polttoa myös muissa asutuskeskittymissä.

Lisäksi luonnoksissa ehdotetaan määräyksien antamista mm. ajoneuvojen pesun rajoittamisesta tietyillä alueilla, tilapäisen erityisen häiritsevän melun torjunnasta, polttoainesäiliöiden sijoittamisesta pohjavesi- ja ranta-alueille, lannan ja virtsan levityksestä sekä hevosten ulkoilu-, harjoittelu- ja laidunalueiden suojaetäisyyksistä. Esimerkiksi tie- tai ilmailuliikenteen ohjauksesta tai rataverkon nopeusrajoituksista ei voida antaa määräyksiä kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä.

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun yhtenä tavoitteena on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien yhdenvertainen kohtelu. Tavoitteena on ollut yhtenäistää ympäristönsuojelun käytäntöjä alueen kunnissa kuitenkin kuntien paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Määräysluonnoksessa on myös esitetty rajoitettavaksi toiminnanharjoittajien ilmoitusvelvollisuutta koskien tilapäistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavaa toimenpidettä tai tapahtumaa.

Ympäristönsuojelumääräysten ja niiden perusteluiden luonnoksiin voi tutustua 14.11. - 16.12.2011:

- Järvenpäässä teknisen toimialan palvelupisteessä, os. Seutulantie 12;
- Keravalla kaupungintalon kirjaamossa, os. Kauppakaari 11;
-
 Mäntsälässä kunnantalolla, os. Heikinkuja 4;
-
Tuusulassa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hallintoyksikössä, os. Hyrylänkatu 8 C 12-15

  • Ympäristönsuojelumääräysten luonnos (pdf)
  • Ympäristönsuojelumääräysten perustelujen luonnos (pdf)
  • Määräysten liitekartat (pdf)

 Luonnoksista voi jättää muistutuksia ja mielipiteitä kirjallisesti 16.12.2011 asti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, os. PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostitse: yaktoimisto@tuusula.fi.

Määräysten valmistelun etenemistä voi jatkossa seurata ympäristökeskuksen verkkosivujen ajankohtaista palstalla. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelua ja tarkistamista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.6. - 26.8.2011.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Lisätietoja:

ympäristösuunnittelija Anu Tyni, puh. 040 314 4728,
ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen, puh. 040 314 4736 ja
ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.

Takaisin