Ympäristö ja maa-aineslupa päätökset 2015

 Lupapäätökset 2016

HAKIJA                                         KUNTA  TOIMINTA PÄÄTÖS (pvä)         

DIAARI (nro)              

             
Rudus Oy:n hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi Mäntsälä Ympäristölupa 19.10.2015 KYK 128/2015 (pdf)

Paperinkeräys Oy, ympäristölupa ja aloituslupa , puujätteen murskaus
Nurmijärvi Ympäristölupa ja aloituslupa 19.10.2015 KYK 155/2015 (pdf)

Maakaatopaikan ympäristölupa ja aloituslupa, tila Marjala 505-407-31-25
Mäntsälä Ympäristölupa ja aloituslupa 19.10.2015 KYK 438/2015 (pdf)

Halonen ja Pavela Oy JA Co:n ympäristölupa

Kerava Ympäristöluvan rauettaminen 19.10.2015 KYK 863/2015 (pdf)

Tekninen toimi, Mäntsälä, maa-ainesten ottolupa
Mäntsälä Lupapäätöksestä poikkeaminen 19.10.2015 KYK 369/2015 (pdf)

VK-Bioenergiajalosteet Oy:n ympäristölupahakemus
Nurmijärvi Ympäristölupahakemus 14.9.2015 KYK 135/2015 (pdf)

Rudus Oy:n ympäristölupahakemus yksittäisen lupamääräysksen muuttamiseksi
Nurmijärvi Ympäristöluvan lupamääräyksen muuttaminen 17.8.2015 KYK 183/2015  (pdf)

Kuisma Mikko, eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen
Mäntsälä Ympäristölupapäätös 15.6.2015 KYK 303/2015 (pdf)

Inkinen Juha-Matti, eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
Mäntsälä Ympäristölupapäätös 15.6.2015 KYK 1/2015  (pdf)

Aalto Sakari, Maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, soran otto,tila Soramäki 858-412-4-42.
Tuusula Maa-ainesten ottopäätös 15.6.2015 KYK 186/2015 (pdf)

Destia Oy, Ympäristölupa ja aloituslupa, kallion louhinta ja murskaus, Jussilan kallioalue
Mäntsälä Ympäristöluvan muuttamista sekä aloituslupahakemus toiminnan aloittamiseksi 18.5.2015 KYK 105/2015 (pdf)

Nurmijärven Linja OY:n hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi
Nurmijärvi Ympäristöluvan lupaehtojen tarkistaminen 18.5.2015 KYK 315/2015 (pdf)

Gasum Oy, hakemus ympäristölupamääräysten tarkastamiseksi
Mäntsälä Ympäristölupamääräysten tarkistaminen 18.5.2015 KYK 162/2015 (pdf)

Järvenpään kaupunki, maa-ainesten ottolupa ja aloituslupa, kalliokiviaineksen otto, Poikkitien yritysalue
Järvenpää Maa-ainesten ottolupa sekä aloituslupa 20.4.2015 KYK 269/2015 (pdf)
Järvenpään kaupunki, ympäristölupa ja aloituslupa, kallion louhinta ja murskaus, Poikkitien yritysalue
Järvenpää Ympäristölupa sekä aloituslupa 20.4.2015 KYK 270/2015 (pdf)
Hakala Veijo, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, soran otto tila Hammarslott 505-405-4-20
Mäntsälä

Maa-aineslupa sekä aloituslupa 

20.4.2015 KYK 44/2015 (pdf)
Hakala Veijo, ympäristölupahakemus, soran murskaus Hammarslott 505-405-4-20
Mäntsälä Ympäristölupa soran murskaukseen 20.4.2015 KYK 43/2015 (pdf)
Rudus Oy, ympäristölupa ja aloittamislupa, Valmisbetonitehdas, kiinteistö 543-410-24-0
Nurmijärvi Ympäristölupa valmisbetonitehtaan toiminnalle kiinteistö Betonimaa sekä aloituslupa 20.4.2015 KYK 136/2015 (pdf)
Rudus Oy, ympäristölupa ja aloituslupa kallion louhinta ja murskaus, Mäntymäki I 543-410-2-94
Nurmijärvi Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä aloituslupa 10.3.2015  KYK 83/2015 (pdf)
Lemminkäinen Infra Oy, maa-ainesten ottolupa
Nurmijärvi Maa-ainesten ottolupahakemuksen käsittelyn päättäminen 10.3.2015  KYK 120/2015 (pdf)
Seppälä Matti, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, soran otto, tila Eerikkilä 505-416-39-11
Mäntsälä Maa-aineslupa ja aloituslupa 10.2.2015  KYK 139/2015 (pdf)
Timo-Tila Oy:n ympäristölupahakemus koskien asfalttirouheen hyödyntämistä kiinteistöllä 543-401-15-164
Nurmijärvi Ympäristölupa 10.2.2015  KYK 36/2015 (pdf)
Sääksjärven koulun jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan rauettaminen
Mäntsälä Ympäristölupa /päätös raukeaa 13.1.2015  KYK 78/2015 (pdf)
Mäntsälän kunta, maa-ainesten ottolupa ja aloituslupa, kalliokiviaineksen otto, Kapuli III
Mäntsälä Maa-ainesten ottolupa ja aloituslupa 13.1.2015  KYK 77/2015 (pdf)
Mäntsälän kunta, ympäristölupa ja aloituslupa, kallion louhinta ja murskaus, Kapuli III
Mäntsälä Ympäristölupa ja aloituslupa 13.1.2015  KYK 76/2015 (pdf)