Mäntsälän eläinlääkäripalvelut

Ajanvaraus

Mäntsälän kunnan alueella peruseläinlääkäripalvelut hankitaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta, Leissantie 41, 04920 Saarentaus.

Päivystys

Koti- ja hyötyeläinten eläinlääkäripäivystyksestä vastaa Tuotantoeläinsairaala.