Maaperän suojelu

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua haittaa ympäristölle. Mikäli pilaantumista on tapahtunut, pilaantumisen aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan maaperän siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa ympäristölle.


Pilaantuneet maat

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Mikäli puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain mukaan edellytä ympäristölupaa, maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
 


Lisätietoja