Jätehuolto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu mm. jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja roskaantumisen valvonta. Nykyinen jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012.

Keski-Uudenmaan alueella jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Kiertokapula Oy, joka huolehtii jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämistä sekä jäteneuvonnasta. Nurmijärven jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Nurmijärven kunta.

Alueen jätehuoltoviranomaisena on syyskuusta 2012 alkaen toiminut
 jätelautakunta. Nurmijärven jätehuoltoviranomaisena toimii Nurmijärven tekninen lautakunta.

Jätetynnyrit

Roskaaminen ja puutarhajätteet

Jätelakiin (646/2011) sisältyy roskaamiskielto. Lain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylättyä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä. Lain mukaan ympäristöön ei myöskään saa päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaan vaaraa tai haittaa.

Risujen tai puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille, kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista. Puutarhajätteen poltto taajama-alueella on jätehuoltomääräysten mukaan kielletty. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja olkia. Poltosta ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle. Ensisijaisesti puutarhajätteiden käsittelyksi suositellaan kompostointia.

Roskaamiskielto koskee kaikkia alueita, sekä yksityisiä että yleisiä. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Tiedossa olevat roskaajat ilmoitetaan poliisille. Myös kiinteistön omistaja voi tehdä asiaa koskevan rikosilmoituksen. 

Jätehuoltomääräykset
Sähköinen rikosilmoitus


Yleiset jäteoppaat (Kiertokapula Oy)


Lisätietoja 

Ville Hämäläinen
, Kaisa Autio-Nousiainen, Kirsi Järvinen (to-pe), Jukka Kuoppala