Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivut
Takaisin ylös

Järvenpään Myllylän ja Tuusulan Rusutjärven pohjavesialueiden geologista rakennetta tutkitaan

18.08.2017

Järvenpäässä käynnistetään Myllylän ja Tuusulassa Rusutjärven pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisten rakenneselvitysten, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista pohjavesialueilla. Myllylän pohjavesialueella pyritään lisäksi selvittämään, ovatko kalliokynnysten ja Keravanjoen jakamat pohjavesialueen länsi- ja itäpuoli yhteydessä toisiinsa. Rusutjärven pohjavesialueella rakenneselvityksellä pyritään saamaan lisäselvyyttä siitä, onko sen ja Hyrylän pohjavesialueen välillä pohjaveden jakajaksi nousevaa kalliokynnystä.

 

Maastotyöt molemmilla pohjavesialueilla alkavat syyskuussa 2017 ja jatkuvat helmikuun 2018 loppuun saakka. Selvitykset valmistuvat maalis-huhtikuussa 2018.

 

Molemmilla pohjavesialueilla kairataan maaperää kallioon saakka yhdeksässä pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

 

Myllylän pohjavesialueella tehdään painovoimamittauksia noin 12 mittauskilometriä ja Rusutjärven pohjavesialueella noin 16 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään yhden päivän ajan vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria.

 

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

 

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

 

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

 

Lisätiedot:

 

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi, puh. 02950 32214

Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus, timo.kinnunen@ely-keskus.fi, puh. 040 5173454

 

Kartta Myllylän pohjavesialueesta

 

Kartta Rusutjärven pohjavesialueesta

 

 

 

 

 

Takaisin